Tıbbi atık bertaraf işlemleri

Aile Sağlığı Merkezlerinde tıbbi atık depolama ve bertaraf işlemleri