Mülkiyet Hakkı ve Angarya

YASEMİN BALCI Başvurusuna İlişkin Karar

2014/8881 | Esas (İhlal)| Genel Kurul | Başvuru Tarihi : 06/06/2014 | Karar Tarihi : 25/07/2017

BAŞVURU KONUSU: Başvuru, adli tıp uzmanınca Cumhuriyet Başsavcılığının talebi üzerine bilirkişi sıfatıyla gerçekleştirilen otopsiler karşılığında ödenen ücretin yetersiz görülmesi nedeniyle mülkiyet hakkı ve angarya yasağının; buna ilişkin yargılamanın uzun sürmesi nedeniyle de makul sürede yargılanma hakkının ihlal edildiği iddialarına ilişkindir.

(Yasemin Balcı [GK], B. No: 2014/8881, 25/7/2017)