Mesleki Eğitim Merkezi İçin Sağlık Raporu

Mesleki eğitim merkezi için sağlık raporu gerekiyor mu. Rapor gerekiyor ise nereden nasıl alınır. Çıraklık için sağlık raporu nereden alınır.

MEB Mesleki Eğitim Merkezi İçin Sağlık Raporu nereden alınıyor

Meslekî ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğünün, 12/10/2023 tarihli “Sağlık Raporu” konulu yazısı uyarınca, mesleki eğitim merkezi programına katılacak öğrenciler, “işyeri hekimi” yetkisine sahip doktorlar veya sağlık kurulundan rapor alabiliyor.

Mesleki eğitim merkezi programına katılacak öğrenciler, “işyeri hekimi” yetkisine sahip doktorlar veya sağlık kurulundan rapor alabilir
Mesleki eğitim merkezi programına katılacak öğrenciler, “işyeri hekimi” yetkisine sahip doktorlar veya sağlık kurulundan rapor alabilir

T.C.
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIGI
Meslekî ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü

Sayı : E-19863661-45.01-86909213 Tarih: 12.10.2023

Konu : Sağlık Raporu

DAĞITIM YERLERİNE
İlgi: a) 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu.
b) Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği.
c) Rize Valiliği İl Millî Eğitim Müdürlüğünün 21.09.2023 tarihli ve 84779734 sayılı yazısı

Rize Valiliği İl Millî Eğitim Müdürlüğünün, meslekî eğitim merkezi programına öğrenci
kayıtlarında istenen sağlık raporu hakkında görüş talebinde bulunduğu İlgi (c) yazı ve ekleri
incelenmiştir.

İlgi (a) Kanunun “Mesleki eğitim merkezi programına çıraklık kayıt şartları” başlıklı 10 uncu
maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde; “Bünyesi ve sağlık durumu gireceği mesleğin gerektirdiği
isleri yapmaya uygun olmak.”

İlgi (b) Yönetmeliğin; “Kayıt şartları” başlıklı 21 inci maddesinin üçüncü fıkrasında; “Mesleki ve
teknik ortaöğretim kurumlarına kayıt yaptıracak öğrencilerin sağlık durumlarının ilgili mesleğin
öğrenimine elverişli olması gerekir. Bu durum, programın özelliğine göre gerektiğinde, sağlık/sağlık
kurulu raporuyla belgelendirilir.(…)”
Hükümleri yer almaktadır.

Bu kapsamda; meslekî eğitim merkezi programına kayıt olacak öğrencilerden, İlgi (a) Kanunun
10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi ve İlgi (b) Yönetmeliğin 21 inci maddesinin üçüncü
fıkrası doğrultusunda, programın özelliğine göre gerektiğinde sağlık/sağlık kurulu raporu istenmesi ve
bu raporların da “İşyeri Hekimi” yetkisine sahip doktorlar veya sağlık kurulu tarafından düzenlenmesi
gerekmektedir. Ayrıca, alınacak raporlarda öğrencinin bünyesinin ve sağlık durumunun kayıt olacağı
meslek dalına uygun olduğu belirtilmelidir.

Bilgilerini ve gereğini rica ederim.

Ercan ALPAY
Bakan a.
Meslekî ve Teknik Eğitim Genel Müdür V.

Meslekî ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü

Meslek Eğitim Merkezi çıraklık veya staj sağlık raporunu aile hekimi verebilir mi

Aile Hekimleri, çıraklık veya meslek eğitim merkezi staj veya çıraklık için sağlık raporunu veremez. Çıraklık ve meslek eğitim merkezi için staj sağlık raporunu, “işyeri hekimi” yetkisine sahip doktorlar veya hastanelerdeki sağlık kurulları verebiliyor.

Mesleki ve Teknik eğitim veren kurumlar, TEHLİKELİ ve ÇOK TEHLİKELİ sınıftadır

Milli Eğitim Bakanlığı’nın;

İş Sağlığı ve Güvenliği konulu 2014/16 sayılı Genelgesi’nde;

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun kamu ve özel sektörü ayrımı yapmaksızın bütün işler ile işyerlerinde, çırak ve stajyerler de dahil olmak üzere; öğretmen, memur, hizmetli, işçi, sözleşmeli personel vb tüm çalışanlara uygulanmakta olduğu,

16/12/2015 tarihli ve E.12964517 sayılı Öğrenci/Çırak İSG İşlemleri konu yazısında;

Mesleki ve Teknik eğitim veren okul ve kurumların,

işyeri bakımından 6331 sayılı Kanun’a dayanılarak yayımlanan İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliği’ne göre TEHLİKELİ SINIFTA YER ALDIKLARI belirtiliyor.

Öğrencilerin ve çırakların sağlıklı ve güvenli bir ortamda, mesleki eğitim, pratik eğitim ve staj çalışmalarının yapılmasının sağlanmasının altı çiziliyor.

İhtiyaç halinde, İL İŞYERİ SAĞLIK VE GÜVENLİK BİRİMLERİ ve İLÇE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ BÜROLARINDAN destek alınması gerektiği belirtiliyor.

Mesleki Eğitim Merkezi İçin Sağlık Raporu nereden alınır- MEB İş Sağlığı ve Güvenliği konulu 2014/16 sayılı Genelgesi - sayfa 1
MEB İş Sağlığı ve Güvenliği konulu 2014/16 sayılı Genelgesi – sayfa 1
MEB İş Sağlığı ve Güvenliği konulu 2014/16 sayılı Genelgesi - sayfa 2
MEB İş Sağlığı ve Güvenliği konulu 2014/16 sayılı Genelgesi – sayfa 2
MEB İş Sağlığı ve Güvenliği konulu 2014/16 sayılı Genelgesi - sayfa 3
Milli Eğitim Bakanlığı – İş Sağlığı ve Güvenliği konulu 2014/16 sayılı Genelgesi – sayfa 3
Mesleki Eğitim Merkezi İçin Sağlık Raporu nereden alınır- MEB İş Sağlığı ve Güvenliği konulu 2014/16 sayılı Genelgesi - sayfa 3
MEB İş Sağlığı ve Güvenliği konulu 2014/16 sayılı Genelgesi – sayfa 3

İlginizi çekebilecek diğer yazılarım:

Normlar Hiyerarşisi nedir