Kategori: Tıbbi atık

Aile Sağlığı Merkezlerinde üretilen tıbbi atıkların toplanması ve bertaraf şirketine teslimi