Kategori: İşletmecilik

Aile Hekimliği Birimi ve Aile Sağlığı Merkezi için işletmecilik. Mevzuat, yargı kararları, bilgi ve tecrübe paylaşımı