steteskop kitap hukuk

Aile Hekimliği Mevzuatı

Başta Aile Hekimliği hizmetleri olmak üzere diğer kurumlar ile ilgili iş ve işlemlerde işimize yarabilecek geniş bir mevzuat derlemesi yaptım. Bir başka deyiş ile, sadece Aile Hekimliği mevzuatı değil, kapsamlı bir mevzuat derlemesi de oldu diyebilirim. Ancak, güncel mevzuat için Resmi Gazete ve bakanlıkların kurumsal internet sitelerini takip etmeyi unutmayın. Bu nedenle, sayfada bulacağınız mevzuatın güncelliğini teyit etme konusunda tüm sorumluluk siz değerli okuyuculara aittir.

Normlar Hiyerarşisi nedir

Her türlü hukuk normunun hiyerarşik olarak sıralanması ve birbirine bağlı olmasına Normlar Hiyerarşisi deniyor. Bu sıralamada, daha altta kalan bir hukuk normu, kendisinden daha üstte bulunan norma aykırı hükümler içeremiyor.

Normlar hiyerarşisi piramidi - Aile Hekimliği Mevzuatı
Normlar hiyerarşisi piramidi – Aile Hekimliği Mevzuatı

Uluslararası antlaşmaların normlar hiyerarşisindeki yeri nedir

Anayasamızın 90’ıncı maddesi uyarınca, usulüne göre yürürlüğe konulmuş Milletlerarası antlaşmalar kanun hükmündedir. Bundan dolayı, haklarında Anayasaya aykırılık iddiası ile Anayasa Mahkemesine başvurulamıyor. Ayrıca, usulüne göre yürürlüğe konulmuş temel hak ve özgürlüklere ilişkin milletlerarası antlaşmalarla kanunların aynı konuda farklı hükümler içermesi nedeniyle çıkabilecek uyuşmazlıklarda milletlerarası antlaşma hükümleri esas alınıyor.

T.C Anayasası

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, 18/10/1982 tarihli ve 2709 sayılı kanun ile yürürlüğe girmiştir. Anayasada, hekimler ve aile hekimleri için önemli maddeleri ayrı bir yazıda paylaşıyorum.

Kanunlar – diğer uluslararası antlaşmalar

Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri ve Kanun Hükmünde Kararnameler

Sağlık Alanında Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun Hükmünde Kararname

Yönetmelikler

Aile Hekimliği Mevzuatı dışında tüm sağlık mevzuatı ile ilgili bilgi almak istiyor iseniz Sağlık Mevzuatı sayfasını ziyaret edebilirsiniz.