Etiket arşivi: toplu sözleşme

22. Hukuk Dairesi 2015/1070 E., 2016/17325 K.

22.Hukuk Dairesi
2015/1070 E.  ,  2016/17325 K.
Tarihi:09.06.2016

Anahtar Kelimeler: ASM, 4857, işçi, hemşire, toplu sözleşme, iş mahkemesi, özel sözleşme, idari hizmet sözleşmesi

“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ :İş Mahkemesi

DAVA : Davacı, ücret zammı farkı, ikramiye, ilave tediye, yol parası, sosyal yardım, hizmet zammı, giyim yardımı, konut yardımı ile yemek yardımı ücret alacaklarının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.
Mahkeme, bozmaya uyarak isteği kısmen hüküm altına almıştır.
Hüküm süresi içinde davalı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü: Okumaya devam et