Etiket arşivi: sendikal faaliyet

İDDK Sendikal Faaliyet 2009/1063 E., 2013/1998 K

İdare D.Gen.Kur.         2009/1063 E.  ,  2013/1998 K.

  • AYLIKTAN KESME CEZASI
  • SENDİKAL FAALİYET
  • AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ

“İçtihat Metni”
Özeti : Davacının sendikal faaliyet gereği, bir gün göreve gitmeme eyleminin özürsüz olarak bir veya iki gün göreve gelmemek fiili kapsamında değerlendirilemeyeceği ve sendikal faaliyet kapsamında bir gün göreve gitmemek fiilinin mazeret olarak kabulü gerektiği hakkında. Okumaya devam et

Kristal-İş B. No: 2014/12166, 2/7/2015 kararı

Özet:

Anayasa Mahkemesi Başkanlığından:

GENEL KURUL KARAR

KRİSTAL-İŞ SENDİKASI BAŞVURUSU

Başvuru Numarası           : 2014/12166
Karar Tarihi                       : 2/7/2015

Başvurucu                         : Kristal-İş  Sendikası  (Cam,  Çimento,  Seramik ve Toprak Sanayi                                                           İşçileri Sendikası)

Vekili                                  : Av. Abdi PESOK

BAŞVURUNUN KONUSU
Başvurucu Sendika, yürütülen toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlanamaması üzerine aldıkları grev kararının Bakanlar Kurulu kararı ile ertelenmesi ve bu erteleme kararına karşı yaptıkları yürütmenin durdurulması talebinin reddedilmesi nedeniyle sendika kurma, toplu iş sözleşmesi ve toplu sözleşme ile grev haklarının ihlal edildiğini ileri sürmüş ve tedbir talebinde bulunmuştur. Okumaya devam et