Etiket arşivi: sağlıkta şiddet yasası

3359 Sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu

SAĞLIK HİZMETLERİ TEMEL KANUNU

Kanun Numarası               : 3359
Kabul Tarihi                      : 7/5/1987
Yayımlandığı R.Gazete    : Tarih : 15/5/1987   Sayı : 19461
Yayımlandığı Düstur         : Tertip : 5   Cilt : 26

Amaç
Madde 1 – Bu Kanunun amacı; sağlık hizmetleriyle ilgili temel esasları düzenlemektir.

Okumaya devam et