Etiket arşivi: sağlık raporu

E-Rapor Uygulamaları

Sağlık kuruluşlarınca verilen tüm raporların (doğum, engelli, sürücü, istirahat, durum bildirir raporu vb.) elektronik ortamda, e-imzalı olarak verilmesini sağlamak amacıyla, “E-Rapor Sistemi” geliştirilmektedir.

E-Rapor Sistemi birçok bileşenden oluşmakta olup her bir bileşen (e-Doğum Raporu, e-Engelli Raporu, e-Sürücü Raporu vb.) farklı fazlarda devreye alınarak sırası ile Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi (SBYS) ve diğer ilgili sistemlerle entegre edilecektir.

Sistem ile ilgili ayrıntılı bilgi https://erapor.saglik.gov.tr/portal adresinde yer almakta olup, hekimler tarafından söz konusu sisteme girişler E-İmza kullanılarak HBYS ve AHBS Sistemleri aracılığı ile yapılmaktadır. Okumaya devam et

Yurtta Kalabilir Sağlık Raporları

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI KAMU VE ÖZEL YURTLAR İÇİN

Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı Resmi Okullarda Yatılılık, Bursluluk, Sosyal Yardımlar ve Okul Pansiyonları Yönetmeliği

Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi: 17/10/2016 No : 2016/9487
Dayandığı Kanunun Tarihi : 17/6/1982 No : 2684
Yayımlandığı R. Gazetenin Tarihi: 25/11/2016 No : 29899

Amaç ve kapsam
MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı örgün ve resmi ortaokullar, imam-hatip ortaokulları, ortaöğretim kurumları ile özel eğitim okullarındaki yatılılık, bursluluk, sosyal yardımlar ve okul pansiyonlarıyla ilgili usul ve esasları düzenlemektir.

Tanımlar
MADDE 3- (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında;
j) Pansiyon: Okullarda yatılı olarak öğrenim gören öğrencilerin barınma, beslenme, etüt ve diğer sosyal ihtiyaçlarının karşılandığı yeri,

Yatılılık ve bursluluk başvuruları
MADDE 4-
(2) Parasız yatılılığa başvuracak öğrencilerde aşağıdaki şartlar aranır.
d) Yatılı okumasına engel rahatsızlığı bulunmadığına dair hekim raporu almak.

(3) Paralı yatılılığa başvuracak öğrencilerde aşağıdaki şartlar aranır.
ç) Yatılı okumasına engel rahatsızlığı bulunmadığına dair hekim raporu bulunmak.

 

Özel Öğrenci Barınma Hizmetleri Yönetmeliği

Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 20/2/2017 No : 2017/10090
Yayımlandığı Resmî Gazetenin Tarihi : 6/5/2017 No : 30058

Amaç
MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; ortaokul, imam-hatip ortaokulu ve ortaöğretim kurumları ile yükseköğretim kurumlarında öğrenim gören öğrencilere öğrenim dönemlerinde barınma hizmetleri sunmak amacıyla gerçek ve tüzel kişiler tarafından öğrenci yurdu, öğrenci pansiyonu, öğrenci apartları ve öğrenci stüdyo daireleri açılmasına, işletilmesine ve bunların denetimine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Öğrenci kayıt işlemleri
MADDE 22- (1) Kurumlardan barınma hizmeti alacak öğrencilerin kayıt kabullerinde aşağıdaki belgeler istenir.

ç) Sağlık durumunun kurumda kalmasına elverişli olduğunu belirten ve hekim tarafından düzenlenen sağlık raporu.

ÜNİVERSİTE YURTLARI İÇİN

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtları Kurumu Yurt İdare ve İşletme Yönetmeliği

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Kurum tarafından işletilen yurtlarda idare, işletme, barındırma usul ve esaslarını düzenlemek suretiyle yüksek öğrenim öğrencilerinin eğitim ve öğretimlerini kolaylaştırmaktır.

Barınma şartları
MADDE 6 – (1) Yurtlara başvuru ve barınma şartları;

g) Öğrencinin, toplu yerlerde yaşamaya engel olacak seviyede akıl ve ruh hastalığı veya bulaşıcı hastalığı olmaması,

Birçok ilde yurtlara kayıt sırasında öğrencilerden kan grubu kartı istenmekte olup, söz konusu isteklerin hukuki dayanakları bulunmamaktadır.

Spor yapabilir sağlık raporları SADECE LİSANSLI Sporcular içindir

saglik_bakanlik_logogenclik_ve_spor_logoGüncelleme 02: 09.11.2017
(Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğünün 23.10.2017 tarihli yazısı eklenmiştir)
Güncelleme 01: 17.10.2017
(THSK 03/08/2017 tarihli Sağlık Raporları konulu görüş yazısı eklenmiştir)

Gerek Sağlık Bakanlığımızın, gerek Gençlik ve Spor Bakanlığı gerekse Milli Eğitim Bakanlıklarının yayınlamış oldukları birçok mevzuat ve yazıya rağmen hala bazı illerde ilk ve öğretim okullarında öğrenim gören öğrenciler “Beden Dersine Katılabilir”, “… spor kursuna katılabilir” şeklinde rapor alınması için öğretmenler tarafından zorla hekim muayenesine gönderilmektedir.

Söz konusu uygulama ilgili bakanlıkların mevzuat ve yazılarına aykırı olduğu gibi ANAYASAL SUÇ ta teşkil etmektedir. Okumaya devam et

Sözleşmeli Öğretmenlik başvurularında sağlık raporu

MEBlogoSözleşmeli Öğretmenlik (KPSSP121) için;

Ön başvuru işlemlerinde adaylardan sağlık raporu istenmemekte olup kişilerin sağlık durumlarının öğretmenliğe engel olmadığına dair BEYANLARI alınacaktır.

Atama sırasında adayların tam teşekküllü bir hastaneden öğretmenlik görevini yapmasına engel bir durumu olmadığına dair SAĞLIK KURULU RAPORU almaları gerekmektedir.
Okumaya devam et

SÜRÜCÜ ADAYLARI VE SÜRÜCÜLERİN MUAYENELERİ

Sürücü Adayları ve Sürücülerde Aranacak Sağlık Şartları ile Muayenelerine Dair Yönetmelik 29.12.2015 tarih ve 29577 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan yönetmelik ile değişikliğe uğramıştır.
Güncelleme: 05/12/2016
Danıştay 15. Dairesinin 10/06/2016 tarih ve E:2016/1895 sayılı kararı ile Sürücü Adayları ve Sürücülerde Aranacak Sağlık Şartları ile Muayenelerine Dair Yönetmeliğin 4. maddesinin 3. fıkrasının YÜRÜTMESİ DURDURULMUŞTUR.
Bu karar ile Sürücü Adayları/Sürücülerin Sürücü Olur Sağlık Raporu için Aile Hekimlerine başvuru zorunluluğu kaldırılmış olup Hastanelerde görev yapan tüm hekimler tarafından Sürücü Olur Raporu tanzim edilebilmektedir.
Raporu tanzim edecek hekim diğer tüm sağlık şartlarının da sürücülüğe uygun olduğunu tespit etmek ile mükelleftir.
Örnek vermek gerekir ise Sürücü Adayına Sürücü Olur Raporunu tek tabip olarak göz uzmanları da tanzim edebilir. Ancak bu raporu tek tabip olarak tanzim ettiğinde Yönetmelikte belirtilen sağlık şartlarından sadece göz alanı ile ilgili olanları değil, KBB, İç Hastalıkları, Ortopedi, Nöroloji, vs tüm alanlardaki muayeneleri yapmış ve kişinin sağlam olduğunu tespit etmiş olacaktır.

Özürlü sürücü adaylarının da sağlık muayeneleri de Aile Hekimleri VEYA hastanelerdeki Uzman Hekimler tarafından yapıldıktan sonra,
engellilik oranlarının tespiti için özürlü sağlık kurulu bulunan hastanelere sevk edilecek,
burada yapılan muayene sonrası özel tertibatlı araç kullanabileceği yönünde karar verilmiş ise İl Sağlık Müdürlüğü’ne sevk edilecektir.
Bazı hastanelerde ortopedi ve nöroloji uzman hekimleri tarafından kişiler Aile Hekimlerine gönderilmekte olup söz konusu uygulama hatalıdır.

Okumaya devam et