Etiket arşivi: okul

Okul Servis Şoförleri İçin Sağlık Raporu

Okul Servislerinde çalışacak şoförlere
Aile Hekimleri sağlık raporu verebilir mi?

Okul öncesi eğitim ve zorunlu eğitim kapsamında bulunan öğrenciler ile kreş, gündüz bakımevleri ve çocuk kulüplerine devam eden çocukların taşıma faaliyetlerini düzenli ve güvenli hale getirmek, taşıma yapacak gerçek ve tüzel kişilerin yeterlilik ve çalışma şartları ile denetim işlemlerine ilişkin usul ve esasları belirlemek amacıyla İçişleri, Milli Eğitim, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlıkları tarafından 25.10.2017 tarihinde Okul Servis Araçları Yönetmeliği yayımlanmıştır.

Söz konusu Yönetmeliğin 9. maddesinde Okul servis araçlarını kullanan şoförler ve Okul servis araçlarındaki rehber personellerin sahip olmaları gereken birtakım özellikler belirtilmektedir.

Taşıma işlerinde çalışanların şartları, görev ve sorumlulukları
MADDE 9 – (1) Okul servis araçlarını kullanan şoförler;

c) D sınıfı sürücü belgesi için en az beş yıllık, D1 sınıfı sürücü belgesi için en az yedi yıllık sürücü belgesine sahip olmak ve her yıl okul servis şoförlüğüne uygun olduğuna dair aile hekiminden rapor almış olmak,
ç) Şoförlük mesleği bakımından her beş yılda bir yetkili kuruluşlardan psikoteknik açıdan sağlıklı olduklarını gösteren rapor almak,

(2) Okul servis araçlarındaki rehber personel;
ç) Her yıl, okul servis rehber personeli olmaya uygun olduğuna dair aile hekimliğinden rapor almış olmak,

Ancak söz konusu yönetmelik yayımlanırken Sağlık Bakanlığının görüşü dahi alınmadığı için, Okul Servis Şoförlerinde ve Rehber Personelde Aranacak Sağlık Şartlarının neler olduğu, muayene usul ve esasları ile ilgili hiçbir düzenleme yapılmamıştır.  Yayım tarihi üzerinden yaklaşık 1,5 yıl süre geçmesine rağmen hala bir gelişme sağlanmamıştır.

Bu hali ile, Yönetmeliğin söz konusu maddesi hukuka ve tıp ilmine aykırı bir durumda olup, Aile Hekimlerinin de herhangi bir işlem tesis etmeleri mümkün değildir. 

Bu nedenle Aile Hekimlerinin Servis Şoförlerine her ne isim altında olursa olsun (Durum Bildirir Rapor, Sigorta Başlangıcı için rapor, Bedenen Sağlıklıdır, vs) hiç bir rapor tanzim etme yetkileri bulunmamaktadır. Hukuka aykırı tanzim edilecek raporlar sonrasında yaşanabilecek ölümlü veya yaralanmalı kazalarda raporu tanzim eden Aile Hekiminin de suçlu olacağını unutmayalım.

https://www.cnnturk.com/turkiye/soforu-kalp-krizi-gecirdi-ogrenci-servisi-devrildi

Şoförü kalp krizi geçirdi, öğrenci servisi devrildi

5 Yaş Çocuk İzlemi (57-63. aylar)

Bebek, Çocuk, Ergen İzlem Protokolleri doğrultusunda
5 Yaş Çocuk İzlemi (57-63. aylar) ve ilkokul 1. sınıf öğrenci izlemleri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bebek Çocuk Ergen İzlem Protokolleri

Öğrenci Muayene ve İzlemleri sayfasına dönüş için tıklayınız

.