Etiket arşivi: kamu görevlisi

İstirahat Raporları ve Hastalık İzinleri

Öncelikle “Hastalık Raporu” ile “Hastalık İzni” kavramlarının ayrımlarının çok iyi yapılması gerekmektedir.

Hastalık Raporu: Hekim tarafından kişinin tedavisi sırasında istirahati gerekli görülmesi halinde tanzim edilen rapordur. Söz konusu raporun tanzim edilmesi memurun izinli olduğu anlamına gelmemektedir.

Hastalık İzni: Memura hekim tarafından tanzim edilen “Hastalık Raporu” belgesinin, bağlı bulunduğu kurum amirliğine ibrazı sonrası izne çevrilme işlemidir. Okumaya devam et