Etiket arşivi: kadro

SAĞLIK BAKANLIĞI TAŞRA TEŞKİLATI YATAK VE KADRO STANDARTLARI YÖNETMELİĞİ

SAĞLIK BAKANLIĞI TAŞRA TEŞKİLATI
YATAK VE 
KADRO STANDARTLARI YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ KISIM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve Kapsam
Madde 1
– Bu Yönetmelik; Sağlık Bakanlığı’nın taşra teşkilatındaki sağlık ve diğer hizmet kurum ve kuruluşlarının, hizmet amaçlarına, tiplerine, yatak kapasitelerine göre sınıf­landırılması, yataklı kurumlara ait hasta yataklarının ve bu kurum ve kuruluşlarda görevlen­dirilecek personelin dağılımı, ilgili standartların tespiti ve kadroların düzenli ve hizmet gereklerine uygun Kayseri escort Bayan olarak kullanımına dair usul ve esasların belirlenmesi amacıyla hazırlanmıştır.

Okumaya devam et