Etiket arşivi: hastane

Kalibrasyon İlaç Stok Veri Gönderimi 24/04/2014

THSK Aile Hekimliği İzleme ve Değerlendirme Başkanlığının 24/04/2014 tarih ve 31073 sayılı Görüşler konulu yazısı

İçerdiği konular:
-Kalibrasyon,
-İlaç stok ve miat takibi,
-SağlıkNet2 veri gönderimi,
-Hastanelerin veri girişi yapmaları, hastane tarafından veri girilmemesinden aile hekimlerinin  sorumlu tutulmaması ve bu nedenle Aile Hekimlerine Performans Kesintisi Uygulanmaması,
-Veri girişi yapmayan hastaneler hakkında işlem başlatılması Okumaya devam et

Sözleşmeli Öğretmenlik başvurularında sağlık raporu

MEBlogoSözleşmeli Öğretmenlik (KPSSP121) için;

Ön başvuru işlemlerinde adaylardan sağlık raporu istenmemekte olup kişilerin sağlık durumlarının öğretmenliğe engel olmadığına dair BEYANLARI alınacaktır.

Atama sırasında adayların tam teşekküllü bir hastaneden öğretmenlik görevini yapmasına engel bir durumu olmadığına dair SAĞLIK KURULU RAPORU almaları gerekmektedir.
Okumaya devam et

POMEM (Polis Meslek Eğitim Merkezleri) girişte sağlık raporu

egmGüncelleme (16.08.2017): 

Aile Hekimlerinin Polis Meslek Okullarına girecek öğrenci adayları ile halihazırda polis memuru olup ta kurum içinde değişik görevlere atanacak polis memurlarına herhangi bir sağlık muayenesi yapma ve rapor tanzim etme yetkileri bulunmamaktadır.

02.05.2017 tarih ve 23642684-010.99-E.99-835 sayılı Makam Oluru ile yürürlüğe konulan  Sağlık Raporlarına İlişkin Usul ve Esaslar;

5.1.4- Emniyet Teşkilatına Alınacak Öğrenciler ve Memurlar Hakkında Düzenlenecek Sağlık Kurulu Raporu:

5.1.4.2- Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliği hükümlerine göre içeriği belirlenmiş olan “Emniyet Teşkilatına Alınacak Öğrenciler ve Memurlar Hakkında Düzenlenecek Sağlık Kurulu Raporu” formu, raporu talep eden birim tarafından onaylanmış şekilde, adayla birlikte sağlık kuruluşuna gönderilir.
Bu form dışında başka bir form üzerine rapor düzenlenmeyecektir.

5.1.5- Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmelik’ine Göre Düzenlenen Son Durum ve
Dilim Belirtir Sağlık Kurulu Raporu:

5.1.5.1- Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliği (ETSŞY) hükümlerine göre, Polis Okulu
öğrenci adayları-öğrencileri ve Emniyet Teşkilatına ataması yapılacak olan memur adayları ile Emniyet Teşkilatında çalışmakta olan bütün hizmet sınıflarına ait personel için düzenlenecektir.
5.1.5.2- Hakkında rapor düzenlenmesi istenilen kişi, kurumun resmi yazısı ile hastane sağlık
kurullarına müracaat eder. Kurum sevki olmayanlar hakkında dilim belirtir sağlık kurulu raporu düzenlenmeyecektir. Emniyet Teşkilatında çalışan personelin, dilim belirtir rapor haricindeki diğer rapor taleplerinde kurum sevki aranmayacaktır.

Güncelleme (15.12.2016): Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sitesinde 12.12.2014 tarihinde “Özel Harekat Birimlerinde İstihdam Edilmek Üzere 19.Dönem Polis Meslek Eğitim Merkezleri (POMEM) Giriş Sınavına Katılacak Adayların Başvuru ve Sınav Yerleri ile Tarihleri” başlıklı duyurusunda;

1.Maddede Ön Sağlık Kontrolü Komisyonunca adayların Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğine göre ön sağlık kontrolünden geçirileceği,

2. maddede ise başvurusu sırasında adaylardan “Adayın fiziki yeterlilik sınavı parkuruna katılmasına engel hiçbir sağlık problemimin bulunmadığına dair yazılı beyanı,” isteneceği belirtilmekte olup adayların Aile Hekimleri veya hastanelerde muayene olup sağlık raporu almaları yönünde herhangi bir açıklama bulunmamaktadır.

Çoğu ilde yapılan hata şudur:
1. Polis adayları içinde zaten bir hekim bulunan komisyon tarafından ön sağlık kontrolünden geçirilecektir. Bu komisyonun önünde gelmeden önce adayların herhangi bir sağlık raporu almaları mantığa uygun olmadığı gibi mevzuatlara da aykırıdır.
2. Ön Sağlık Kontrolü Komisyonu tarafından ön elemeden geçirilen polis adayları tam teşekküllü hastanelerde Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğine göre sağlık kontrollerinden geçirilerek sağlık raporu aldırılır.

ÖZETLEMEK GEREKİR İSE AİLE HEKİMLERİNİN POLİS ADAYLARINA BU AMAÇLA SAĞLIK MUAYENESİ YAPMA VE SAĞLIK RAPORU VERME YETKİLERİ BULUNMAMAKTADIR.

POLİS ADAYLARINI BU AMAÇLI AİLE HEKİMLERİNE YÖNLENDİREN EMNİYET YETKİLİLERİ KENDİ KURUMLARININ MEVZUATLARINI BİLMEDİKLERİ GİBİ ANAYASAL SUÇ TA İŞLEMEKTEDİRLER.

Önceki yıllarda yapılan hata 2016 yılı sınav kılavuzunda  “Adayların fiziki yeterlilik sınavı parkuruna katılmasına engel sağlık probleminin bulunmadığına dair beyanı.” şeklindeki ibare ile düzeltilmiştir. (2016 yılı 19. dönem kılavuzu için tıklayınız)

BU AMAÇLA HERHANGİ BİR SAĞLIK RAPORU TALEBİ OLMASI HALİNDE KİŞİLERİN BİLGİLENDİRİLMESİ, İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜKLERİ İLE İRTİBATA GEÇİLMESİ, HATANIN DÜZELTİLMEMESİ HALİNDE İSE KESİNLİKLE RAPOR TANZİM EDİLMEYİP BİMER ARACILIĞI İLE İÇ İŞLERİ BAKANLIĞI EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE BİLGİ VERİLMESİNİN UYGUN OLACAĞI DÜŞÜNÜLMEKTEDİR.

Okumaya devam et