Etiket arşivi: hastalık raporu

İstirahat Raporları ve Hastalık İzinleri

Güncelleme: 01.06.2018
Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Devlet Memurlarının İstirahat Raporları konulu 28/05/2018 tarihli yazısında, SGK’nın, tanı ve teşhislerinin Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hükümleri gereği paylaşılamaması gerekçesi ile hekimlerin düzenlemiş oldukları istirahat raporlarını ayrıca kağıt ortamda düzenlemelerini istediği belirtilerek tüm hekimlerin buna uyması istenmektedir. Oysa ki yazılımcılar tarafından  elektronik ortamda gerekli her türlü düzenleme kolayca yapılabilmesine rağmen, hekimlere ek işlem getirilmekte ve Sağlık Bakanlığı tarafından da buna itiraz edilememektedir.

Öncelikle “Hastalık Raporu” ile “Hastalık İzni” kavramlarının ayrımlarının çok iyi yapılması gerekmektedir.

Hastalık Raporu: Hekim tarafından kişinin tedavisi sırasında istirahati gerekli görülmesi halinde tanzim edilen rapordur. Söz konusu raporun tanzim edilmesi memurun izinli olduğu anlamına gelmemektedir.

Hastalık İzni: Memura hekim tarafından tanzim edilen “Hastalık Raporu” belgesinin, bağlı bulunduğu kurum amirliğine ibrazı sonrası izne çevrilme işlemidir. Okumaya devam et