Etiket arşivi: gebelik testi

13. HD 2013/33451 E. 2014/13461 K

YARGITAY 13. Hukuk Dairesi
2013/33451 E. ,  2014/13461 K.

Anahtar Kelimeler   : Aydınlatılmış onam, ispat külfeti, gebelik testi
Özeti                       : … davalı tarafça davacıya yapılan gebelik testi sonrası, test sonucunun ilk 4 haftalık gebelikte tam sonuç vermeyebileceği, ilk 4 haftada ultrasonografi ile daha doğru sonuç alınabildiği hususunda davacının aydınlatıldığına ilişkin dosyada bir bilgi ve belge bulunmamaktadır. Okumaya devam et