Etiket arşivi: eş durumu

Danıştay 5. Dairesinin E:2015/4910 K:2015/10432 sayılı kararı

T.C.
D A N I Ş T A Y
BEŞİNCİ DAİRE
Esas No : 2015/4910
Karar No : 2015/10432

İsteğin Özeti : Zonguldak İli, Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma merkezinde hemşire olarak görev yapan davacının, Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı, Çankırı Halk Sağlığı Müdürlüğü bünyesinde bir göreve atama istemine muvafakat verilmemesine ilişkin 27.10.2014 tarih ve 12090 sayılı işlemin iptali istemiyle açılan davada; Okumaya devam et