Etiket arşivi: e-rapor

E-Rapor Uygulamaları

Sağlık kuruluşlarınca verilen tüm raporların (doğum, engelli, sürücü, istirahat, durum bildirir raporu vb.) elektronik ortamda, e-imzalı olarak verilmesini sağlamak amacıyla, “E-Rapor Sistemi” geliştirilmektedir.

E-Rapor Sistemi birçok bileşenden oluşmakta olup her bir bileşen (e-Doğum Raporu, e-Engelli Raporu, e-Sürücü Raporu vb.) farklı fazlarda devreye alınarak sırası ile Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi (SBYS) ve diğer ilgili sistemlerle entegre edilecektir.

Sistem ile ilgili ayrıntılı bilgi https://erapor.saglik.gov.tr/portal adresinde yer almakta olup, hekimler tarafından söz konusu sisteme girişler E-İmza kullanılarak HBYS ve AHBS Sistemleri aracılığı ile yapılmaktadır. Okumaya devam et