Etiket arşivi: belediye

Spor yapabilir sağlık raporları SADECE LİSANSLI Sporcular içindir

saglik_bakanlik_logogenclik_ve_spor_logoGüncelleme 02: 09.11.2017
(Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğünün 23.10.2017 tarihli yazısı eklenmiştir)
Güncelleme 01: 17.10.2017
(THSK 03/08/2017 tarihli Sağlık Raporları konulu görüş yazısı eklenmiştir)

Gerek Sağlık Bakanlığımızın, gerek Gençlik ve Spor Bakanlığı gerekse Milli Eğitim Bakanlıklarının yayınlamış oldukları birçok mevzuat ve yazıya rağmen hala bazı illerde ilk ve öğretim okullarında öğrenim gören öğrenciler “Beden Dersine Katılabilir”, “… spor kursuna katılabilir” şeklinde rapor alınması için öğretmenler tarafından zorla hekim muayenesine gönderilmektedir.

Söz konusu uygulama ilgili bakanlıkların mevzuat ve yazılarına aykırı olduğu gibi ANAYASAL SUÇ ta teşkil etmektedir. Okumaya devam et

D.17 2015/10968 E., 2016/445 K.

danistay

T.C.
DANIŞTAY
ON YEDİNCİ DAİRE
Esas  No : 2015/10968
Karar No : 2016/445

Özeti: Mezarlık Yerlerinin İnşası ile Cenaze Nakil ve Defin İşlemleri Hakkında Yönetmeliğin; 4. maddesinin (h) bendinin ve 16. maddesinin 4. bendinde bulunan “Mesai saatleri dışında verilecek olan ölüm belgelerinin düzenlenmesi işi ilçe bazında, belediye tabibi, toplum sağlığı merkezi hekimi ve aile hekimlerinin dahil olduğu nöbet sistemi ile verilir. Bu nöbet listesi toplum sağlığı merkezlerince oluşturulur, mahalli mülki amir tarafından onaylanır. Nöbet listesi oluşturulurken coğrafi şartlar göz önünde bulundurularak ilçeler birleştirilebilir. Mesai saatleri dışında ölüm belgesi düzenlenmesine ilişkin nöbet, adli hizmet nöbetleri ile birlikte verilebilir. 112 acil sağlık istasyonu görevlileri vakaya gittiklerinde ölüm gerçekleşmiş ise doğrudan ölüm belgesi düzenleyebilir. Bu nöbet uygulamasında ihtiyaç duyulan lojistik hizmetler halk sağlığı müdürlüklerince verilir.” ibaresinin ve 19. maddesinde bulunan “…toplum sağlığı merkezi hekimi veya aile hekiminin” ibaresinin İPTALİNE,

Okumaya devam et