Etiket arşivi: asm

Aile Hekimliği Birimleri ve ASM’lerin Denetimleri hk

Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Aile Hekimliği Uygulama Şube Müdürlüğü’nün 03/01/2012 tarih ve 306 sayılı Denetim Formları konulu yazısı

THSK- Aile Hekimliği Uygulama Dairesinin 22.06.2012 tarih ve 16039 sayılı
AHB ve ASM Denetim Formları konulu yazısı

THSK- Aile Hekimliği Uygulama Daire Başkanlığı 30.04.2013 tarih ve 010/46119 sayılı
ASM’de Bulundurulması Zorunlu Asgari İlaç Listesi,
ASM ve AHB İzleme Değerlendirme Formları konulu yazısı

*Belgenin .pdf hali ve ASM-AHB İzleme Değerlendirme Formu
Asgari İlaç Listesi için  tıklayınız
pdf

 

 

THSK- Aile Hekimliği İzleme ve Değerlendirme Daire Başkanlığının
13/06/2014 tarih ve 40965 sayılı
Denetimler konulu yazısı

 

 

 

 

 

 

 

22. Hukuk Dairesi 2015/1070 E., 2016/17325 K.

22.Hukuk Dairesi
2015/1070 E.  ,  2016/17325 K.
Tarihi:09.06.2016

Anahtar Kelimeler: ASM, 4857, işçi, hemşire, toplu sözleşme, iş mahkemesi, özel sözleşme, idari hizmet sözleşmesi

“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ :İş Mahkemesi

DAVA : Davacı, ücret zammı farkı, ikramiye, ilave tediye, yol parası, sosyal yardım, hizmet zammı, giyim yardımı, konut yardımı ile yemek yardımı ücret alacaklarının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.
Mahkeme, bozmaya uyarak isteği kısmen hüküm altına almıştır.
Hüküm süresi içinde davalı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü: Okumaya devam et

ASM Gider Ödemeleri konusunda yazılar

Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Aile Hekimliği Uygulama Daire Başkanlığının Mekan Temin Edilemeyen Aile Hekimliği Birimlerinin Cari Gider Ödemesi konulu 03/11/2016 tarih ve 3529 sayılı yazısı

2016_11_03_mekan_temin_edilemeyen_aile_hekimligi_birimleri_cari_demesi_12016_11_03_mekan_temin_edilemeyen_aile_hekimligi_birimleri_cari_demesi_2

Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Strateji Geliştirme Daire Başkanlığının
25.07.2016 tarih ve 2428 sayılı
ASM Gider Ödemeleri konulu yazısı

2016_07_25_ASM_Gider_odemeleriodemelerde_dikkat_edilecek_hususlar_1odemelerde_dikkat_edilecek_hususlar_2

Müdürlüklere ait demirbaşların aile hekimlerine kiralanması ve satışı

maliye

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığının Hurda Malzeme Satışı konulu 01.12.2008 tarihli yazısı

Maliye Bakanlığının Taşınır Devri ve Satışı konulu 28.06.2010 tarihli yazısı

 

Maliye Bakanlığının Taşınır Devri ve Satışı konulu 04.10.2010 tarihli yazısı

Strateji Geliştirme Başkanlığının Taşınırların Devri, Satışı ve Hurda işlemi konulu 13.10.2010 tarih ve 2010/70 sayılı Genelgesi