Etiket arşivi: aile hekimi

Danıştay 5. Dairesinin 13.02.2013 günlü, 2012/9051E, 2013/975K sayılı kararı

Danıştay 5. Dairesi

E: 2012/9051
K: 2013/975

İsteğin Özeti   : Zonguldak İdare Mahkemesi’nce verilen 26/03/2012 günlü, E:2011/1037, K:2012/336 sayılı kararın dilekçede yazılı nedenlerle temyizen incelenerek bozulması isteminden ibarettir. Okumaya devam et

TSK Sağlık Yeteneği Yön. kapsamında verilen sağlık raporları- Genelge 2016/15

Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü
Teşhis İlişkili Gruplar ve Sosyal Güvenlik Uygulamaları Daire Başkanlığının
25/08/2016 tarih ve 99.1464 sayılı  Türk Silahlı Kuvvetleri Sağlık Yeteneği Yönetmeliği Kapsamında Verilen Sağlık Raporları konulu 2016/15 numaralı Genelgesi

tsk_saglik_yetenegi_rapor_genelge_2016_15_1tsk_saglik_yetenegi_rapor_genelge_2016_15_2tsk_saglik_yetenegi_rapor_genelge_2016_15_3tsk_saglik_yetenegi_rapor_genelge_2016_15_4tsk_saglik_yetenegi_rapor_genelge_2016_15_5tsk_saglik_yetenegi_rapor_genelge_2016_15_6tsk_saglik_yetenegi_rapor_genelge_2016_15_7