Etiket arşivi: aile hekimi

Danıştay 5. Dairesinin E:2015/4910 K:2015/10432 sayılı kararı

T.C.
D A N I Ş T A Y
BEŞİNCİ DAİRE
Esas No : 2015/4910
Karar No : 2015/10432

İsteğin Özeti : Zonguldak İli, Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma merkezinde hemşire olarak görev yapan davacının, Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı, Çankırı Halk Sağlığı Müdürlüğü bünyesinde bir göreve atama istemine muvafakat verilmemesine ilişkin 27.10.2014 tarih ve 12090 sayılı işlemin iptali istemiyle açılan davada; Okumaya devam et

Danıştay 5. Dairesinin 13.02.2013 günlü, 2012/9051E, 2013/975K sayılı kararı

Danıştay 5. Dairesi

E: 2012/9051
K: 2013/975

İsteğin Özeti   : Zonguldak İdare Mahkemesi’nce verilen 26/03/2012 günlü, E:2011/1037, K:2012/336 sayılı kararın dilekçede yazılı nedenlerle temyizen incelenerek bozulması isteminden ibarettir. Okumaya devam et

TSK Sağlık Yeteneği Yön. kapsamında verilen sağlık raporları- Genelge 2016/15

Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü
Teşhis İlişkili Gruplar ve Sosyal Güvenlik Uygulamaları Daire Başkanlığının
25/08/2016 tarih ve 99.1464 sayılı  Türk Silahlı Kuvvetleri Sağlık Yeteneği Yönetmeliği Kapsamında Verilen Sağlık Raporları konulu 2016/15 numaralı Genelgesi

tsk_saglik_yetenegi_rapor_genelge_2016_15_1tsk_saglik_yetenegi_rapor_genelge_2016_15_2tsk_saglik_yetenegi_rapor_genelge_2016_15_3tsk_saglik_yetenegi_rapor_genelge_2016_15_4tsk_saglik_yetenegi_rapor_genelge_2016_15_5tsk_saglik_yetenegi_rapor_genelge_2016_15_6tsk_saglik_yetenegi_rapor_genelge_2016_15_7