Etiket arşivi: aile hekim

Aile Hekimlerinin görev yaptıkları il veya ilçede ikamet etmeleri zorunlu mudur?

Aile Hekimliği Uygulaması Kapsamında Sağlık Bakanlığınca Çalıştırılan Personele Yapılacak Ödemeler ile Sözleşme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 9. Maddesi şu şekildedir:

Çalışma saatleri
MADDE 9- (1) Aile hekimleri ve aile sağlığı elemanları, görevlerini haftalık çalışma süresi kırk saatten az olmamak kaydıyla, Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliğinde belirlenen usûl ve esaslar çerçevesinde yerine getirir. Aile hekimleri ve aile sağlığı elemanlarının, pozisyonlarının bulunduğu mahalde ikamet etmeleri esastır.”

Okumaya devam et

Sitemize hoş geldiniz

doctors_law01e

Aile Hekimliği Uygulamasında ihtiyaç duyulan mevzuat bilgilerinin paylaşıldığı sitemize hoş geldiniz.

Eleştiri ve katkılarınızı aşağıdaki iletişim kanalları ile paylaşmanız bizleri memnun edecektir.

Sitemizde paylaşılan mevzuat bilgilerinin güncelliği ve doğruluğunu site kullanıcılarının kontrol etmeleri gerektiğini, hatalı ve eskik bilgiler nedeniyle herhangi bir sorumluluk kabul edilemeyeceğini bildirmek zorundayız.

Elektronik Posta: ailehekimihukuku@gmail.com
Twitter                : https://twitter.com/AH_Hukuku_com