Etiket arşivi: aile hekim

D.17 2015/10968 E., 2016/445 K.

danistay

T.C.
DANIŞTAY
ON YEDİNCİ DAİRE
Esas  No : 2015/10968
Karar No : 2016/445

Özeti: Mezarlık Yerlerinin İnşası ile Cenaze Nakil ve Defin İşlemleri Hakkında Yönetmeliğin; 4. maddesinin (h) bendinin ve 16. maddesinin 4. bendinde bulunan “Mesai saatleri dışında verilecek olan ölüm belgelerinin düzenlenmesi işi ilçe bazında, belediye tabibi, toplum sağlığı merkezi hekimi ve aile hekimlerinin dahil olduğu nöbet sistemi ile verilir. Bu nöbet listesi toplum sağlığı merkezlerince oluşturulur, mahalli mülki amir tarafından onaylanır. Nöbet listesi oluşturulurken coğrafi şartlar göz önünde bulundurularak ilçeler birleştirilebilir. Mesai saatleri dışında ölüm belgesi düzenlenmesine ilişkin nöbet, adli hizmet nöbetleri ile birlikte verilebilir. 112 acil sağlık istasyonu görevlileri vakaya gittiklerinde ölüm gerçekleşmiş ise doğrudan ölüm belgesi düzenleyebilir. Bu nöbet uygulamasında ihtiyaç duyulan lojistik hizmetler halk sağlığı müdürlüklerince verilir.” ibaresinin ve 19. maddesinde bulunan “…toplum sağlığı merkezi hekimi veya aile hekiminin” ibaresinin İPTALİNE,

Okumaya devam et

10. HD 2014/3300 E., 2014/16200 K

T.C. YARGITAY
10.Hukuk Dairesi
Esas:  2014/3300
Karar: 2014/16200
Karar Tarihi: 01.07.2014

-YAŞLILIK AYLIĞI ALMAKTA OLAN HEKİMİN AİLE HEKİMİ OLARAK GÖREV YAPMASI
-SAĞLIK HİZMET ALIMI VE SAĞLIK GİDERLERİNİN KARŞILANMAMASI KONUSUNDAKİ KURUM İŞLEMİNİN İPTALİNE DAİR İSTEMİN KABULÜNÜN İSABETLİ OLUŞU

Okumaya devam et

Şartlı Sağlık Yardımı Protokolü (28.10.2014)

saglik_bakanlik_logo aile_sosyal_politikalar

Sağlık Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı arasında imzalanan Şartlı Sağlık Yardımı konulu 21.04.2014 tarihli protokol ile vatandaşların Şartlı Nakit Transferi amacıyla ek olarak Aile Hekimlerine başvurmalarına gerek kalmamıştır. Okumaya devam et