Etiket arşivi: 5335

10. HD 2014/3300 E., 2014/16200 K

T.C. YARGITAY
10.Hukuk Dairesi
Esas:  2014/3300
Karar: 2014/16200
Karar Tarihi: 01.07.2014

-YAŞLILIK AYLIĞI ALMAKTA OLAN HEKİMİN AİLE HEKİMİ OLARAK GÖREV YAPMASI
-SAĞLIK HİZMET ALIMI VE SAĞLIK GİDERLERİNİN KARŞILANMAMASI KONUSUNDAKİ KURUM İŞLEMİNİN İPTALİNE DAİR İSTEMİN KABULÜNÜN İSABETLİ OLUŞU

Okumaya devam et