Yargıtay- Malpraktis

yargitayYargıtayın
Tıbbın Kötü Uygulanması (Malpraktis) konusundaki kararları

 

 

13. Hukuk Dairesi 2013/14330 E., 2013/24995 K., 10.10.2013
ÖZET: Davalının, davacıyı enjeksiyonun sonuçlarının ve olası komplikasyonlarını anlattığına ve davacının bu işleme rıza gösterdiğine dair aydınlatılmış rızanın alındığına dair bir araştırma yapılmamıştır. Aydınlatılmış onamda ispat külfetinin hekim yada hastanede olduğu gözetilerek bu hususta taraf delilleri toplanarak sonucuna göre karar verilmesi gerekir.

13. Hukuk Dairesi 2014/46602 E., 2015/37052 K.
ANAHTAR KELİMELER: Doğum lekesi, Dermoid Kist
ÖZET: Lezyonun erken tespit edilmediği açık olarak belirtilmiş, erken teşhis edilseydi dahi mevcut durumun gelişip gelişmeyeceğine dair bilimsel bir açıklama getirilmemiş, ihtimale dayanılarak kanaat bildirilmiştir.
… akademik kariyere sahip 3 kişilik bilirkişi kurulundan, dava konusu olayda davalılara atfı kabil bir kusur olup olmadığı hususunda, nedenlerini açıklayıcı, taraf, Mahkeme ve Yargıtay denetimine elverişli rapor alınarak, davalıların kusurlu olup olmadığının belirlenmesi,

13. Hukuk Dairesi 2013/29323 E., 2014/9953 K.
ANAHTAR KELİMELER: Hastane, sır saklama, güvenlik amaçlı, kamera görüntü, televizyon, haber alma hakkı
ÖZET: Sağlık kurum ve kuruluşlarının güvenlik amaçlı çekilen kamera görüntülerini hastaların rızaları olmaksızın haber alma özgürlüğü kapsamında medya ile paylaşamayacağı hakkında

13. Hukuk Dairesi  2013/33451 E. ,  2014/13461 K.
ANAHTAR KELİMELER:  Aydınlatılmış onam, ispat külfeti, gebelik testi
ÖZET: … davalı tarafça davacıya yapılan gebelik testi sonrası, test sonucunun ilk 4 haftalık gebelikte tam sonuç vermeyebileceği, ilk 4 haftada ultrasonografi ile daha doğru sonuç alınabildiği hususunda davacının aydınlatıldığına ilişkin dosyada bir bilgi ve belge bulunmamaktadır.

12. Ceza Dairesi 2015/2328 E. 2015/19189 K
ANAHTAR KELİMELER: yargıtay, anaflaktik şok, anaflaksi, ilaç allerji

 

Facebook Yorumları