Yargıtay- İş Hukuku

yargitayYargıtayın
Aile Hekimlerinin İş Hukuku ile ilgili kararları

 

 

9. Hukuk Dairesi 2010/11733 E., 2010/11997 K.
Asıl-alt işveren ilişkisinin belirlenmesinde,
Biri asıl diğer hukuksal ve ekonomik bağımsızlık ile ayrı bir iş organizasyonuna sahip iki ayrı işverenin bulunup bulunmadığı

10. Hukuk Dairesi 2014/26061 E., 2015/1668 K., 30.01.2015
– Aile hekiminin çalıştıracağı işçi açısından işveren sıfatına haiz olacağı
– Sağlık Bakanlığı’na bağlı Sağlık ocağı,
– Aile Hekimleri tarafından işletilen Aile Sağlığı Merkezi

10. Hukuk Dairesi 2014/14785 E. , 2014/20017 K.
– Aile hekiminin çalıştıracağı işçi açısından işveren sıfatına haiz olacağı

22. Hukuk Dairesi 2015/1070 E., 2016/17325 K.
– Aile Sağlığı Merkezinde, Aile Hekimleri tarafından  4857 sayılı İş Kanununa göre işçi statüsünde çalıştırılan ve İşçi Sendikasına üye Hemşirenin, Toplu İş Sözleşmesinde yer alan ücret zammı farkı, ikramiye, ilave tediye, yol parası, sosyal yardım, hizmet zammı, giyim yardımı, konut yardımı ile yemek yardımlarından faydalandırılmaması nedeniyle İş Mahkemesinde açılan davaya konu uyuşmazlığın çözümünün iş mahkemesinin görev alanına görmemesi gerekçesi ile bozulması hk.

Facebook Yorumları
893 Toplam 1 Bugün