Yargıtay- İş Hukuku

yargitayYargıtayın
Aile Hekimlerinin İş Hukuku ile ilgili kararları

9. Hukuk Dairesi 2010/11733 E., 2010/11997 K.
Asıl-alt işveren ilişkisinin belirlenmesinde,
Biri asıl diğer hukuksal ve ekonomik bağımsızlık ile ayrı bir iş organizasyonuna sahip iki ayrı işverenin bulunup bulunmadığı

10. Hukuk Dairesi 2014/26061 E., 2015/1668 K., 30.01.2015
– Aile hekiminin çalıştıracağı işçi açısından işveren sıfatına haiz olacağı
– Sağlık Bakanlığı’na bağlı Sağlık ocağı,
– Aile Hekimleri tarafından işletilen Aile Sağlığı Merkezi

10. Hukuk Dairesi 2014/14785 E. , 2014/20017 K.
– Aile hekiminin çalıştıracağı işçi açısından işveren sıfatına haiz olacağı

22. Hukuk Dairesi 2015/1070 E., 2016/17325 K.
– Aile Sağlığı Merkezinde, Aile Hekimleri tarafından  4857 sayılı İş Kanununa göre işçi statüsünde çalıştırılan ve İşçi Sendikasına üye Hemşirenin, Toplu İş Sözleşmesinde yer alan ücret zammı farkı, ikramiye, ilave tediye, yol parası, sosyal yardım, hizmet zammı, giyim yardımı, konut yardımı ile yemek yardımlarından faydalandırılmaması nedeniyle İş Mahkemesinde açılan davaya konu uyuşmazlığın çözümünün iş mahkemesinin görev alanına görmemesi gerekçesi ile bozulması hk.

9. Hukuk Dairesi 2016/31055 E., 2017/11567 K
-Aile Hekimlerinin 4857 sayılı kanuna tabi olarak Aile Sağlığı Merkezlerinde çalıştırdıkları Tıbbi Sekreterler, Aile Sağlığı Elemanı olarak kabul edilmelidirler.
Bu anlamda aile hekiminin işveren vekili konumunda kaldığı, işverenin Bakanlık olduğu kabul edilmelidir.

9. Hukuk Dairesi 2018/7550 E., 2018/16826 K.
-Aile hekimi,bu kapsamda devletin görevi olan sağlık hizmetini sunmasında “organ”olarak görev yapmaktadır. Bu anlamda yapılan işin kamu hizmeti, Hekiminde kamu görevlisi olduğu açıktır.
-Aile Hekimliğine dönüştürülen ya da yeni kurulan işyerinin 4857 Sayılı İş Kanunu ve 5510 Sayılı kanun kapsamında bir işyeri olduğu açıktır.
Aile hekimlerinin işveren, aile hekimliğinin (Aile Sağlığı Merkezinin) Vergi Usul Kanunu ve Gelir Vergisi Kanunu yönünden ayrı bir işyeri olmadıkları açıktır.
-Davacının asıl işvereni davalı …. Sağlık Bakanlığı’dır. Diğer davalı Şirket ise alt işveren olup, 

Facebook Yorumları