Yargıtay- Aile Hekimlerinin Özlük Hakları

yargitayYargıtayın
Aile Hekimlerinin özlük hakları konusundaki kararları

 

 

10. Hukuk Dairesi HD 2014/3300 E., 2014/16200 K
Yaşlılık Aylığı almakta olan hekimin Aile Hekimi olarak görev yapması

3. Hukuk Dairesi 2013/5979   E., 2013/7868 K.,  13.05.2013
-Aile Hekimine Fazla Yapılan Ödemenin Tahsili
-Sebepsiz Zenginleşme/Sözleşmeden Kaynaklanan Sorumluluk
-Zaman aşımı
Özet: Davacı Sağlık Bakanlığı Merkezi Nüfus İşletim Sisteminde ölü olduğu halde Aile Hekimliği Bilgi Sisteminden silinmemiş ölü kayıtlar nedeniyle aile hekimlerine ve aile sağlığı elemanlarına mevzuatta öngörülmediği halde ödeme yapılması nedeniyle kamunun zararına sebebiyet verildiğinin tespit edildiğini ileri sürerek aile hekimi olan davalıdan fazla yapılan ödemenin tahsilini talep etmiştir.

3. Hukuk Dairesi 2014/19263 E., 2015/2396 K., 17.02.2015 
ÖZET: Aile Hekimleri ile idare arasında sözleşme ilişkisi bulunmakta olup, sözleşmeden doğan bir hukuki ilişkinin bulunduğu hallerde taraflar sebepsiz zenginleşmeye dayanan talepte bulunamazlar.

Facebook Yorumları