Yönetmelikler

 

Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliği (16.05.2017 tarihli değ.)                                       (25.01.2013)

AİLE HEKİMLİĞİ SÖZLEŞME VE ÖDEME YÖNETMELİĞİ                                                  (30/6/2021)

Aile Hekimliği Ödeme ve Sözleşme Yönetmeliği (17.11.2016 tarihli değ.)                      (30.12.2010)

 

ÇALIŞANLARIN SAĞLIK GÖZETİMİNE YÖNELİK TIBBİ TETKİKLERİN USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

Denetim Görevlilerinin Uyacakları Mesleki Davranış ve İlkeleri Hakkında Yönetmelik 

Elektronik Tebligat Yönetmeliği 

GENEL SAĞLIK SİGORTASI UYGULAMALARI YÖNETMELİĞİ                                        (18.04.2014)

Genel Sağlık Sigortası İşlemleri Yönetmeliği                                                                       (28.08.2008)

Genel Sağlık Sigortası Verilerinin Güvenliği ve Paylaşımına İlişkin Yönetmelik             (11.07.2012)

Kalıtsal Kan Hastalıklarından Hemoglobinopati Kontrol Programı ile
Tanı ve Tedavi Merkezleri Yönetmeliği                                                                                (24.10.2002)

Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik          (31.07.2009)

Kamu Sağlık Tesisleri Ruhsatlandırma Yönetmeliği                                                           (20.09.2019)

Kanser Bildirimi ve Kanser Kayıt Merkezleri Yönetmeliği                                                 (03.06.2015)

Kişisel Sağlık Verileri Hakkında Yönetmelik                                                                        (21.06.2019)

Mevzuat Hazırlama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

Mezarlık Yerlerinin İnşaası ile Cenaze Nakil ve Defin İşlemleri Hakkında Yönetmelik (19.01.2010)

Sağlık Bakanlığı Taşra Teşkilatı İdari ve Hizmet Birimleri Kadro Standartları Yönetmeliği

Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları Tarafından
Evde Sağlık Hizmetlerinin Sunulmasına Dair Yönetmelik                                                   (27.02.2015)

Sağlık meslek mensupları ile sağlık hizmetlerinde çalışan
diğer meslek mensuplarının iş ve görev tanımlarına dair yönetmelik                            (02.05.2014)

SAĞLIK MESLEK MENSUPLARININ TIBBÎ İŞLEM VE UYGULAMALARI
NEDENİYLE SORUŞTURULMASINA VE İDARECE ÖDENEN
TAZMİNATIN RÜCU EDİLMESİNE DAİR USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK     (15.06.2022)

Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği                                                                                      (25.01.2017)

Toplum Sağlığı ve Bağlı Birimler Yönetmeliği  (25.05.2018 tarihli değ)                              (05.02.2015)

Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Disiplin Amirleri Yönetmeliği                                               (23.06.2012)

Türkiye Sağlık Hizmetleri Kalite ve Akreditasyon Enstitüsünün Yapılanması ve
Faaliyetlerinin Yürütülmesine Dair Yönetmelik                                                                   (31.12.2016)

Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliği (Çizelge ve form içermeyen kısa hali / Tam Hali)                               (11.11.2016)

Türk Silahlı Kuvvetleri Sağlık Yeteneği Yönetmeliği                                                     (12.11.2015 Eski)

Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliği                                                                            (25.05.2010 Eski)

Aile Hekimliği Pilot Uygulaması Hakkında Yönetmelik                                                (06.07.2005 Eski)

Aile Hekimliği Pilot Uygulaması Kapsamında Sağlık Bakanlığınca Çalıştırılan Personele Yapılacak Ödemeler ve Sözleşme Şartları Hakkında Yönetmelik                                                (12.08.2005 Eski)

Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve Mahremiyetinin Sağlanması
Hakkında Yönetmelik                                                                                                       (20.10.2016 Eski)

TÜM MEVZUATLARIN GÜNCEL HALLERİ İÇİN https://www.mevzuat.gov.tr/

Facebook Yorumları