Anayasa Mahkemesi Kararları

aym

5258 sayılı Aile Hekimliği Kanunu hakkındaki kararlar:

21.02.2008 günlü, E:2005/10 K:2008/63 sayılı, 24.11.2004 günlü, 5258 sayılı Aile Hekimliği Pilot Uygulaması Hakkında Kanun 3., 5., ve 8. Maddesi ile ilgili Kararı

– 30.12.2010 günlü, E:2007/60, K:2010/119 sayılı, 3359 sayılı Yasa hk (Mecburi hizmet Aile Hekimliği)

– 14.02.2013 günlü, E:2011/150 K:2013/30 sayılı 663 Sayılı KHK hakkındaki Kararı

– 3.10.2013 günlü, E:2012/103 K:2013/105 sayılı 6354 sayılı Torba Yasa hk kararı (5258 sayılı Kanun’un 3. ve 5. Maddeleri)

-11.09.2014 günlü, E.2014/82 K.2014/143 sayılı 5258 sayılı Aile Hekimliği Kanunu’nun 8. Maddesi hk kararı
(Danıştay Beşinci Dairesinin Aile Hekimlerinin Yıllık İzin Hakları konusunda başvurusu)

Anayasa Mahkemesinin 07.11.2014 tarih ve E:2014/61 K:2014/166 sayılı Kararı
(6514 sayılı Torba Yasa ile 5258 sayılı Kanun’un 3. maddesinin beşinci fıkrasının ikinci cümlesi hk )

Anayasa Mahkemesinin 05.03.5015 tarih ve E:2015/17 K:2015/20 sayılı kararı
(09.04.2014 tarih ve 2014/12 sayılı Nöbet Genelgesi’nin iptali için Danıştay Beşinci Dairesince yapılan başvuru)

Çeşitli konulardaki kararlar:

– 25.12.2014 günlü E:2014/74 K:2014/21 sayılı, 5510 sayılı Kanunun 78. Maddesi hk (Kişisel veri Paylaşımı)
-12.11.2015 günlü E:2015/32 K:2015/102 sayılı, 5327 sayılı Kanunun 136. maddesi hk (Kişisel veri)
– Zorunlu aşı uygulaması hakkında Aysal 11.11.2015 günlü 2013/1789 başvuru numaralı kararı

– Anayasa Mahkemesinin Zorunlu Topuk Kanı ve Aşı Uygulaması konusunda 29/06/2016 günlü B. No: 2014/77 sayılı kararı

Kızamık aşısı, SSPEE, Makul Sürede Yargılanma Hakkı- SONSUZ-B. No: 2015/3786 

– Kızamık aşısı, SSPEE, Makul Sürede Yargılanma Hakkı- DOĞAN – B. No: 2015/4662

-Devlet Memurları ve Toplu Dilekçe

-Adli Ölü Muayenesi Ücreti, Balcı, 25/07/2017 günlü B.No:2014/8881 kararı  

Sendikal faaliyetler hakkındaki kararlar:

18/09/2014 tarih ve 2013/8463 başvuru numaralı Tayfun Cengiz başvurusu

Kristal-İş B. No: 2014/12166, 2/7/2015 kararı

Facebook Yorumları