Uyuşmazlık Mahkemesi amblemi

Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları

Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları

Uyuşmazlık  Mahkemesi Hukuk Bölümü, 26.3.2018 günlü,  E:2018/41 K:2018/136 sayılı kararı:  Aile Sağlığı Merkezinde işçi statüsünde çalışan hemşirenin toplu iş sözleşmesi kapsamında talep ettiği alacağın tanzimi amacıyla açılan davanın ADLİ YARGI yerinde görülmesi

Facebook Yorumları