Resmi Yazılar

saglik_bakanlik_logo

18 Yaş Altı Muayene 

Adli Ölü Muayenesi ve Defin Ruhsatı 

Akılcı Laboratuvar Kullanımı

Analık Hali kapsamında sağlık hizmeti sunumu

Askerlik Hizmeti Sırasında Mecburi Hizmet

Aile Sağlığı Merkezi Bakım ve Onarımı – Asgari Fiziki Şartları

ASM Gider Ödemeleri konulu yazılar

Aile Sağlığı Merkezi Tabelaları ve Aile Hekimlerinin Kaşeleri

Aile Hekimliği Birimleri ve Aile Sağlığı Merkezlerinin Denetimleri hk

Aile Hekimliği Birimleri Gruplandırma İşlemleri 

Aile Hekimliği uzmanlarının özel hastanede pratisyen olarak çalışabilmeleri

Aspiratör bulundurulması

Aşı Uygulamalarında Yazılı Onam İstenmemesi 09.02.2011

ATS  (Aşı Takip Sistemi) sistemi kurulumu yapılmış birimlerde ikinci bir ısı takip cihazına (FRIGE TAG, vb) gerek yoktur (02/01/2019)

Aylık Çalışma Formlarının İstenmemesi – 2010/48 sayılı Genelge

Bebek ve çocuk izlem kartlarına gerek kalmaması 30.11.2018

Bölge Dışı Aşı Bildirim Formunun bildirimine ihtiyaç kalmaması – 01.03.2016

Değerlendirme Raporu-17.02.2011

Destek ve Teşvik Ödemeleri 

Doğum Bildirimleri – 12.05.2018

E-Rapor Uygulamaları

Evlilik Öncesi Hemoglobinopati Tarama Programı

Müdürlüklere ait demirbaşların aile hekimlerine kiralanması ve satışı

E-İmza ve E-Reçete

Esnek Mesai Uygulaması – 19.04.2016

İstirahat Raporları ve Hastalık İzinleri

Aile Hekimliğinde İzin- 11.12.2018

Kalibrasyon İlaç Stok Veri Gönderimi 24/04/2014

Kamu Görevlisi Olmayan Aile Sağlığı Elemanı İstihdamı- THSK 03.12.2012

Kişi bilgilerinin başka kurumlar ile paylaşılması

Aile Hekimliğine Geçişte Muvafakat İşlemleri 04/02/2020 tarihli güncel yazı ile

Rektal Diazepam Kullanımı

Renkli Reçete Sistemi

Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünün  Sürücü Olur Sağlık Raporları hk. konulu Sürücü Adayları ve Sürücülerin Sağlık Muayenelerinde ilk muayenenin Pratisyen Hekim/Aile Hekimi tarafından yapılması zorunluluğunun  iptal edildiği yönündeki yazısı

Sağlıkta Şiddet Sonrası İş Kazası Bildirimi Yapılması

Staj- Aile Sağlığı Merkezlerinde Öğrenci Stajları

Şartlı Nakit Transferi 

Vekalet (Yıllık izin, hastalık, SAHU Eğitimi durumlarında poliklinik, gezici hizmet)
(21/06/2016- 2220)

VERBİS Kaydı- Sağlık Bakanlığı Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü’nün 09/01/2020 tarih ve 719.E.12 sayılı VERBİS Kaydı konulu yazısı

Yeşil ve Kırmızı Reçete Koçan Bedelleri

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’nün genelge ve sair yazıları

Ölüm Bildirimi – 18/05/2018
(Ölüm Belgesi tanzimi sırasında ölenin nüfus cüzdanına ulaşılamaması veya ulaşılan cüzdanın daha önceden iptal edilmiş olması durumunda yapılacaklar)

Doğum Bildirim Sistemi 12/05/2018
(Sağlık Kuruluşlarında ve/veya sağlık personeli nezaretinde gerçekleşen ölü veya canlı doğumların bildirimi)

Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığının Görüş Yazıları

04/03/2011      Aile Sağlığı Merkezinde çalıştırılan işçiler nedeniyle defter tasdik ettirilip ettirilmeyeceği 

05/04/2011      Vakfa ait gayrimenkullerin kiraya verilmesi işleminin
iktisadi işletme oluşturup oluşturmayacağı ve vakfa ödenen kira gelirleri üzerinden tevkifat yapılıp yapılmayacağı

07/09/2011      Kira ödemesinin bağış olarak üçüncü şahıstan, temizlik  hizmetinin temizlik
firmasından sağlanması halinde muhtasar yönünden mükellefiyet kaydı
yapılıp yapılmayacağı

14/03/2012      2011/Ocak ayında ve 6111 sayılı Kanunla Damga Vergisi Kanununa eklenen
istisna hükmünün yürürlük tarihinden sonra düzenlenen  Aile Hekimliği Hizmet Sözleşmelerinin damga vergisine tabi olup olmadığı hk.

18/07/2012      Aile Hekimliği Hizmet Sözleşmesinin damga vergisine tabi olup olmadığı hk.

29/11/2012       Aile hekimliği gider ödemesinin ücret
olarak değerlendirilip değerlendirilemeyeceği

30/01/2015      Aile Sağlık Merkezlerinde verilen Vergi Beyannameleri ve Sigorta Bildirgelerinde Damga Vergisi uygulaması

20/12/2011 Yatılı Öğrencilerin Aile Hekimleri Tarafından Muayene Edilmesi

Logo Adalet Bakanlığı

01/07/2020 Adalet Bakanlığı, Ceza İşleri Genel Müdürlüğü’nün 03/06/2020 tarih ve E.833/39267 sayılı “Sağlık Çalışanlarına Yönelik İşlenen Suçlar” konulu yazısı için tıklayınız  YENİ 

Facebook Yorumları

Resmi Yazılar” hakkında 1 yorum

  1. AYTEN AKYOL

    AİLE HEKİMLİĞİ YIL İÇERİSİNDE 2 KEZ YAPILAN İZLEME VE DEĞERLENDİRMELERİNDE EK-1 DE SORGULADIĞIMIZ CİHAZLARIN KALİBRASYONLARI KONUSUNDA HANGİ CİHAZLARDAN KALİBRASYON İSTİYORUZ? BU KONU HAKKINDA BİLGİ ALMAK İSTİYORUM.TEŞEKKÜR EDERİM.

    Cevapla

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.