Menü
Kategoriler
 
Kanun ve KHK

resmi_gazete03

 

 

 

 

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi (11. Protokol ile değiştirilen metin)

5258 sayılı Aile Hekimliği Kanunu

663 Sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında KHK

3359 Sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu

5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu

1219 sayılı Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun

6754 sayılı Bilirkişilik Kanunu

Facebook Yorumları
1475 Toplam 4 Bugün
*