Sözleşmeli Öğretmenlik başvurularında sağlık raporu

MEBlogoSözleşmeli Öğretmenlik (KPSSP121) için;

Ön başvuru işlemlerinde adaylardan sağlık raporu istenmemekte olup kişilerin sağlık durumlarının öğretmenliğe engel olmadığına dair BEYANLARI alınacaktır.

Atama sırasında adayların tam teşekküllü bir hastaneden öğretmenlik görevini yapmasına engel bir durumu olmadığına dair SAĞLIK KURULU RAPORU almaları gerekmektedir.

Bu nedenle gerek ön başvuru, gerekse atama sırasında Sağlık Raporu için yönlendirilen kişilere Milli Eğitim Bakanlığının talimatları hatırlatılıp Aile Hekimleri tarafından hiç bir rapor tanzim edilmemesi gerekmektedir.

Aile Hekimleri tarafından tanzim edilecek sağlık raporları hukuken geçersiz olup yaşanabilecek sorunlar halinde Türk Ceza Kanunu uyarınca raporu tanzim eden Aile Hekimi cezai işlem karşı karşıya kalabilecektir.

Ayrıntılı bilgi  Milli Eğitim Bakanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğünün http://ikgm.meb.gov.tr/www/sozlesmeli-ogretmenlik-kpssp121-icin-on-basvuru/icerik/658 adresindeki internet sayfasında 05.09.2016 tarihinde yayınlanan “Sözleşmeli Öğretmenliğe Başvuru ve Atama Duyurusu“nda;

3. Başvuruda istenecek Belgeler
3.5. Adaylardan başvuruda sağlık, askerlik ve adli sicil durumlarına ilişkin belge
istenmeyecek, Elektronik Başvuru Formunda beyan alınacaktır.

11. Atamaların Duyurulması ve Tebligat ile Göreve Başlama
11.3.6. Sağlık durumu yönünden öğretmenlik görevini yapmasına engel bir durumu
olmadığına dair tam teşekküllü bir hastaneden alınacak sağlık kurulu raporu.
11.8. Başvurusunda sağlık durumu yönünden görev yapmasına engel bir durumu
olmadığını beyan etmekle birlikte, göreve başlama esnasında sağlık durumunun öğretmenlik
görevini yapmasına engel oluşturacağı hususunda tereddüt oluşan aday göreve başlatılmayıp;
adaydan, yurdun her bölgesinde ve iklim şartlarında öğretmenlik yapabileceğine ilişkin tam
teşekküllü bir hastaneden alacağı sağlık kurulu raporu istenecektir.

hükümleri ile açıkça belirtilmiştir.

 

Facebook Yorumları