İstirahat Raporları ve Hastalık İzinleri

Güncelleme: 01.06.2018
Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Devlet Memurlarının İstirahat Raporları konulu 28/05/2018 tarihli yazısında, SGK’nın, tanı ve teşhislerinin Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hükümleri gereği paylaşılamaması gerekçesi ile hekimlerin düzenlemiş oldukları istirahat raporlarını ayrıca kağıt ortamda düzenlemelerini istediği belirtilerek tüm hekimlerin buna uyması istenmektedir. Oysa ki yazılımcılar tarafından  elektronik ortamda gerekli her türlü düzenleme kolayca yapılabilmesine rağmen, hekimlere ek işlem getirilmekte ve Sağlık Bakanlığı tarafından da buna itiraz edilememektedir.

Öncelikle “Hastalık Raporu” ile “Hastalık İzni” kavramlarının ayrımlarının çok iyi yapılması gerekmektedir.

Hastalık Raporu: Hekim tarafından kişinin tedavisi sırasında istirahati gerekli görülmesi halinde tanzim edilen rapordur. Söz konusu raporun tanzim edilmesi memurun izinli olduğu anlamına gelmemektedir.

Hastalık İzni: Memura hekim tarafından tanzim edilen “Hastalık Raporu” belgesinin, bağlı bulunduğu kurum amirliğine ibrazı sonrası izne çevrilme işlemidir.

İdare memur tarafından kendisine ibraz edilen “Hastalık Raporu”nun fenne aykırı olduğu konusunda tereddüt bulunması halinde, memur iznini kullanıyor sayılmakla birlikte Sağlık Bakanlığınca belirlenen ve memurun bulunduğu yere yakın bir hakem hastaneye sevk edilir ve sonucuna göre işlem yapılır. Hakem hastane sağlık kurulları bu nitelikteki başvuruları öncelikle sonuçlandırır.

Konu hakkındaki Yönetmelik “Devlet Memurlarına Verilecek Hastalık Raporları ile Hastalık ve Refakat İznine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” olup Devlet Personel Başkanlığının internet sitesinde yer alan Görüş Yazıları ile tereddüt yaşanan birçok konuya açıklık getirilmektedir.

Ancak, gerek Sağlık Bakanlığı gerekse Devlet Personel Başkanlığı’nın yazılarında “İstirahat Raporları” ile “Hastalık İzinleri” tanımları birçok yerde hatalı kullanılmakta olup, yazıları yorumlarken dikkat edilmesi gerekmektedir.

2016-12-sayili-istirahat-raporlari-hk-genelge

Memur ve diğer kamu görevlilerine İstirahat Raporlarının SGK İş Göremezlik Uygulaması Üzerinden Düzenlenmesine Dair Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 2016/12 Sayılı Genelgesi

2016_11_02_istirahat_rapor

Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünün İstirahat Raporları konulu 02/11/2016 tarih ve 23642684/010.99/1829 sayılı yazısı

Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 26/02/2018 tarih E.99-404 sayılı İstirahat Raporları konulu yazısı

Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Devlet Memurlarının İstirahat Raporları konulu 28/05/2018 tarihli yazısı

29/10/2011 tarihli ve 28099 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Devlet Memurlarına Verilecek Hastalık Raporları ile Hastalık ve Refakat İznine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik:
http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/3.5.20112226.pdf 

Devlet Personel Daire Başkanlığının İzinler konusundaki görüş yazıları:
http://www.dpb.gov.tr/tr-tr/gorus/hastalik-izni 

Sağlık raporu alınırken sık yapılan hatalar ile hakem hastaneye sevk halleri- Memurlar.net
http://www.memurlar.net/haber/649616/ 

Sosyal Güvenlik Kurumu Elektronik İstirahat Raporu Giriş uygulaması için tıklayınız

Not: Söz konusu sisteme girilen her istirahat raporunun Aile Hekimlerinin kullanmakta oldukları AHBS (Aile Hekimleri Bilgi Sistemi) yazılımı aracılığı ile kayıt altına alınarak protokol numarası üretilmesi ve Sağlık Net sistemine de gönderilmesi gerekmektedir.

e-sgk

Söz konusu sisteme sonraki ekranda protokol numarası da girişi zorunlu olduğu için AHBS üzerinden protokol numarası alınıp tanı ve tedavi girilmeden bu ekranın kullanılması mümkün değildir.

Facebook Yorumları

İstirahat Raporları ve Hastalık İzinleri” hakkında 1 yorum

  1. Geri izleme: Tek Hekim Raporu Nedir Nereden Alınır - Dr Ömer Sümer

Yorumlar kapalı.