Sağlık Bakanlığı Bütçesi ve Aile Hekimliği Hizmetleri

maliyeSağlık Bakanlığı Bütçesi ve Aile Hekimliği Hizmetleri ödemeleri ile ilgili birçok soru gelmektedir.

Sağlık Bakanlığı Bütçesi ile bağlı kuruluşları olan Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu ve  Türkiye Halk Sağlığı Kurumu bütçeleri farklı bütçelerdir.*

 

Sağlık Bakanlığı bütçesi 4 milyar 213 milyon,
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu 11 milyar 951 milyon,
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu 9 milyar 111 milyon,
Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü 140 milyon,
Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu 117 milyon,
Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı 42 milyon lira

Aile Hekimleri sanıldığının aksine Devlet Kurumlarında Maliye Bakanlığı tarafından tahsis edilen kadrolarda çalışan Devlet Memuru veya Sözleşmeli Personel değillerdir. Bu nedenle Aile Hekimlerine devlet memurlarına ödendiği şekilde Maaş/Aylık ödenmemektedir.

Aile Hekimlerine Maliye Bakanlığının Türkiye Halk Sağlığı Kurumuna tahsis etmiş olduğu bütçe içinde yer alan 03.5 Hizmet Alımları- Aile Hekimliği Hizmetleri ekonomik kodlu bütçe kaleminden “Hak Ediş” ödenmekte olup, 2016 yılı için söz konusu bütçe kalemi 5 milyar 565 milyon TL olarak belirlenmiştir.2012_maliye_meclis_vergi_cevap012012_maliye_meclis_vergi_cevap02

 

Türkiye Halk Sağlığı Kurumu bütçesi: 9 Milyar 111 milyon TL2016_THSK_butce_Page_1

Türkiye Halk Sağlığı Kurumu bütçesi içerisinde Aile Hekimliği Hizmetleri: 5 milyar 565 milyon TL2016_THSK_butce_Page_3

 

 

*Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlara ait 2016 yılı bütçe sunumu 

 

Facebook Yorumları