ASGARİ ÜCRET 1300 TL OLUNCA CARİ GİDER DE ARTIRILACAK MI?

para01Aile Hekimleri yanlarında çalıştırdıkları personelin ücretini, kıdem tazminatını, sigortasını kendi ödemek zorundadırlar.

2016 yılında asgari ücretin 1300 TL’ye çıkartılması özellikle Aile Sağlığı Merkezlerinde Temizlik Personeli, Tıbbi Sekreter ve Hemşire sınıfında 3 ila 5 personel çalıştıran Aile Hekimleri için mali dengeleri sarsacak gibi görülmektedir.

Bu konuda Aile Hekimlerinden birçok soru gelmektedir.

asgari_ucret_2016_soru

 

 

 

 

2015_asgari_ucret_isveren_hesabi_02

 

 

2015 yılında net 1.082 TL asgari ücretle çalıştırılan bir personelin Aile Hekimlerine toplam maaliyeti yaklaşık 1.500 TL iken,
2016 yılında net asgari ücretin 1.300 TL’ye çıkarılması ile toplam maaliyet yaklaşık 1.800 TL’ye ulaşacak olup bu da %20’lik artışa tekabül edecektir.

Peki Aile Hekimlerine Aile Sağlığı Merkezlerini işletmeleri için verilen cari ödeneklerde ne oranda bir artış öngörülmektedir?

Öncelikle şunu belirtmemiz gerekmektedir ki Aile Hekimlerine ödenen “Aile Sağlığı Merkezi Giderleri” adı altındaki ödeme bir “Cari Ödenek” değildir. Hatta yasal hiç bir dayanağı da bulunmamaktadır.

Maliye Bakanlığı tarafından Türkiye Halk Sağlığı Kurumuna “Aile Hekimliği Hizmetleri” satın alınması için “03.5 Hizmet Alımları- Aile Hekimliği Hizmetleri” ekonomik kodlu bütçe kalemi tahsis edilmektedir.

2012_maliye_meclis_vergi_cevap012012_maliye_meclis_vergi_cevap02

 

 

 

 

 

 

 

2014 ve 2015 yılı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu bütçesinde Aile Hekimliği Hizmetleri için ayrılan miktarlar;

2014_thsk_butce_ah012015_thsk_butce_ah01Görüldüğü gibi 2014 yılında Aile Hekimliği Hizmetleri için bütçeden 4.510.000 TL , 2015 yılında ise %7 artış ile 4.828.000 TL ayrılmıştır.

Söz konusu oran, Aile Hekimliği Ödeme ve Sözleşme Yönetmeliğinin 23üncü maddesinde de belirtilen “tavan ücrette yapılan artış oranında artırılır.” hükmü ile de paralellik göstermektedir.

Bu nedenle asgari ücretin hangi oranda artırılır ise artırılsın, Aile Hekimlerine ödenen Aile Sağlığı Merkezi Giderleri ücretlerinde aynı oranda bir artırım olması mümkün değildir.

Aile Hekimlerinin Devlet Memuru, Aile Sağlığı Merkezlerinin de Kamu Kurumları olmadıkları, aksine Aile Hekimlerinin birer İşveren, Aile Sağlığı Merkezlerinin özel muayenehaneler oldukları gerçeği bir kez daha hatırlanmalıdır. Üstelik Aile Hekimlerine herhangi bir mali teşvik veya vergi muafiyeti hakkı da verilmemiştir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Facebook Yorumları