Yetki Devri nedir

Özellikle yıllık izinler ve disiplin soruşturmalarında Aile Hekimleri- Toplum Sağlığı Merkezleri – Kaymakamlıklar- Halk Sağlığı Müdürlükleri- Valilik arasında yetki devri karmaşası yaşanmaktadır.

Bu konuda fikir edinebilmek için bazı kaynakları bir araya getirdik:

T.C Başbakanlık İdareyi Geliştirme Başkanlığı: 
http://www.igb.gov.tr/CalismaGoster.aspx?ID=1&DetailID=3 

TÜRK KAMU YÖNETİMİNDE YETKİ DEVRİ VE KARŞILAŞILAN SORUNLAR- 
Başbakanlık Uzmanlık Tezi – Akın AK
http://www.igb.gov.tr/Kutuphane/TURK-KAMU-YONETIMINDE-YETKI-DEVRI-v3.pdf 

 

Facebook Yorumları