Menü
Kategoriler
Akli Meleke Raporları
27/05/2015 Ana Sayfa

Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünün “Hukuki işlem ehliyetine ilişkin rapor düzenleme yetkisi” konulu 10.03.2014 tarih ve 2014/11sayılı Genelgesi

Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğünün 15.05.2015 tarih ve 3133/7047 sayılı “65 yaş üstü kişilerden doktor raporu istenmesi” konulu görüş yazısı

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi 02.03.2006 günlü, E:2005/17880, K:2006/2684 sayılı Fiiil Ehliyeti konusunda kararı

Yüksek Sağlık Şurasının Akli Meleke Raporları konusunda 21 Şubat 2003 tarih ve 10642 sayılı Tavsiye Kararı

Facebook Yorumları
Yorumlar kapalı
*