5258 sayılı Aile Hekimliği Kanunu

AİLE HEKİMLİĞİ KANUNU

Kanun Numarası             : 5258
Kabul Tarihi                      : 24/11/2004
Yayımlandığı R.G tarihi   : 9/12/2004 Sayı :25665
Yayımlandığı Düstur       : Tertip : 5  Cilt : 44

Kanun’un güncel haline ulaşmak için tıklayınız

09.12.2004 tarihli Resmi Gazete                    : http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2004/12/20041209.htm#1                                                                             (Kanun tasarısı metni / 680 sıra numaralı Komisyon Raporu /
10.11.2004 tarihli TBMM Genel Kurul tutanağı /
24.11.2004 tarihli TBMM Genel Kurul tutanağı )
11.10.2011 tarih ve 663 sayılı KHK             : http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2011/11/20111102M1-3.htm
12.07.2012 tarih ve 6354 sayılı Kanun     : http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/07/20120712-12.htm 
18.01.2014 tarih ve 6514 sayılı Kanun      : http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/01/20140118-1.htm
11.09.2014 tarih ve 6552 sayılı Kanun      : http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/09/20140911M1-1.htm
7.09.2016 tarih ve 6745 sayılı Kanun        : http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/09/20160907-1.htm 
15.11.2018 tarih ve 7151 sayılı Kanun     :  http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/12/20181205-8.htm
ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI:
Anayasa Mahkemesinin 21.02.2008 tarih ve E.: 2005/10, K.: 2008/63 sayılı Kararı için tıklayınız
Anayasa Mahkemesinin 14.02.2013 tarih ve E:2011/150 K:2013/30 sayılı Kararı için tıklayınız
(663 sayılı KHK ile 1219 sayılı Kanun’a eklenen Aile Hekimliği Uzmanlık Eğitimleri hk)
Anayasa Mahkemesinin  3.10.2013 tarih ve  E:2012/103 K:2013/105 sayılı Kararı için tıklayınız
(6354 sayılı Torba Yasa ile 5258 sayılı Kanun’un 3. ve 5. Maddelerine eklenen nöbet, eğitim tip asmler hk)
Anayasa Mahkemesinin 09.04.2014 tarih ve E:2014/61 K:2014/6 sayılı Yürütmeyi durdurma kararı için tıklayınız
(6514 sayılı Torba Yasa ile 5258 sayılı Kanun’un 3. maddesinin beşinci fıkrasının ikinci cümlesi hk )
Anayasa Mahkemesinin 11.09.2014 tarih ve E:2014/82 K:2014/143 sayılı Kararı için tıklayınız
(5258 sayılı Kanun’un 8. Maddesi – Yıllık İzin Hakkı yönünden)
Anayasa Mahkemesinin 17.12.2014 tarih ve E:2014/186 K:2014/188 sayılı Kararı için tıklayınız
(5258 sayılı Kanun’un 8. Maddesi- Yaş Şartı yönünden)
Anayasa Mahkemesinin 14.05.2015 tarih ve E:2014/177 K:2015/49 sayılı Kararı için tıklayınız
(6552 sayılı Torba Yasa ile 5258 sayılı Kanun’un 5. maddesinin ikinci fıkrasına eklenen “Türkiye Halk Sağlığı Kurumunca belirlenen aile sağlığı merkezlerinde çalışma saatleri dışında, aile hekimleri ve aile sağlığı elemanları ile gerektiğinde Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşları personeline nöbet görevi verilebilir.” cümlesi hk)
Anayasa Mahkemesinin 07.11.2014 tarih ve E:2014/61 K:2014/166 sayılı Kararı için tıklayınız
(6514 sayılı Torba Yasa ile 5258 sayılı Kanun’un 3. maddesinin beşinci fıkrasının ikinci cümlesi hk )
Anayasa Mahkemesinin 05.03.5015 tarih ve E:2015/17 K:2015/20 sayılı kararı için tıklayınız
(09.04.2014 tarih ve 2014/12 sayılı Nöbet Genelgesi’nin iptali için Danıştay Beşinci Dairesince yapılan başvuru)
Facebook Yorumları