Yivsiz Av Tüfeği Bulundurma Sağlık Raporu

Sağlık Bakanlığı, Yivsiz Av Tüfeği Bulundurma Sağlık Raporu için psikiyatri sevkini öneriyor

Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü, Ruh Sağlığı Dairesi Başkanlığı’nın 29/12/2021 tarihli ve 261.01-535 sayılı “Yivsiz Av Tüfeği Ruhsatı İçin Verilen Sağlık Raporları Hakkında” konulu yazısı uyarınca;

yivsiz av tüfeği ruhsatnamesi için Aile Hekimliği Merkezlerinde verilmekte olan sağlık raporu sürecinde gerekli görüldüğü durumlarda kişinin psikolojik ve nörolojik durumunun değerlendirilmesi için ikinci basamak sağlık kuruluşlarına yönlendirilerek psikiyatrik muayenesinin yapılmasının sağlanması önem arz etmektedir.

Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü, Ruh Sağlığı Dairesi Başkanlığı’nın 29/12/2021 tarihli ve 261.01-535 sayılı “Yivsiz Av Tüfeği Ruhsatı İçin Verilen Sağlık Raporları Hakkında” konulu yazısı

DAĞITIM YERLERİNE
Bireysel ve toplumsal pek çok etkenle ilişkili olabilen intihar, günümüzde halen ciddi bir halk
sağlığı sorunu olmaya devam etmektedir. İntiharı anlayabilmek ve değerlendirebilmek için; görünen ve görünmeyen, bireysel ve toplumsal, psikolojik, sosyolojik, politik ve ekonomik pek çok etkeni titizlikle dikkate almak ve değerlendirmek gerekmektedir.

İntiharı Önleme İl Kurulu Toplantı Raporları incelendiğinde intihar olgularında yivsiz av tüfeği
ile intihar girişiminde bulunan kişi sayılarındaki artış dikkat çekmektedir. Bu nedenle yivsiz av tüfeği ruhsatnamesi için Aile Hekimliği Merkezlerinde verilmekte olan sağlık raporu sürecinde gerekli görüldüğü durumlarda kişinin psikolojik ve nörolojik durumunun değerlendirilmesi için ikinci basamak sağlık kuruluşlarına yönlendirilerek psikiyatrik muayenesinin yapılmasının sağlanması önem arz etmekte olup konunun ilgili tüm aile hekimliği birimlerine tebliğ edilmesi hususunda;

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

 

Kişiler, sevk edilirken kullanılacak açıklama notu örneği (resmi değildir, tavsiye niteliğindedir)

YİVSİZ AV TÜFEĞİ BULUNDURMA SAĞLIK RAPORU İÇİN BAŞVURAN KİŞİNİN, Görme ve İşitme yönlerinden muayenesi yapılmıştır. Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü, Ruh Sağlığı Dairesi Başkanlığı’nın 29/12/2021 tarihli ve 261.01-535 sayılı yazısı uyarınca, psikolojik ve nörolojik durumunun değerlendirilmesi için ikinci basamak sağlık kuruluşlarına yönlendirilerek psikiyatrik muayenesinin yapılmasının sağlanması …

Facebook Yorumları

Yivsiz Av Tüfeği Bulundurma Sağlık Raporu” hakkında 1 yorum

  1. Geri izleme: Av tüfeği için sağlık raporu nereden alınır - Dr Ömer Sümer

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.