Sağlıkta Şiddet Sonrası İş Kazası Bildirimi Yapılması

Sağlık Bakanlığı Hukuk Müşavirliğinin, 01/03/2018 tarih ve E.6508 sayılı “İş kazası bildirimi” konulu yazısı

Bakanlığın görüş yazısına göre;

1- İş kazası bildirimlerinin, Beyaz Kod sistemi üzerinde yapılan bildirimlerden ayrı olarak
değerlendirilmesi,

2- Şiddete maruz kalan sağlık çalışanları açısından iş kazası bildirimlerinin fiziksel veya
ruhsal anlamda engelli hale gelmesinin hekim tarafından tespit edilmesi halinde yapılması,

3- Bildirimlerde mevzuatta belirtilen yasal sürelere riayet edilmesi,
gerekmektedir.

Çalışma Bakanlığı, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğünün 22/08/2018 tarihli ve E.13258 sayılı Sağlık Çalışanları İçin İş Kazası Bildirimi konulu yazısı

 

Facebook Yorumları

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.