Askerlik Hizmeti Sırasında Mecburi Hizmet

3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu’nda     31/10/2016 tarihli ve 678 sayılı KHK ile yapılan değişiklik ile, Kanun’un EK-3üncü maddesine “Sağlık Bakanlığı ve Millî Savunma Bakanlığınca müştereken belirlenen yerlerde askerlik hizmetini yedek subay olarak yerine getirenler, Devlet hizmeti yükümlülüğünü tamamlamış sayılır.” hükmü eklenmiştir.

Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün 31/01/2018 tarih ve E.99-595 sayılı “Usul ve Esaslar” konulu yazıları ile, Askerlik Hizmetini Yedek Subay olarak yerine getirenlerin Devlet Hizmeti Yükümlülüğünü Tamamlamış Sayılmasına İlişkin Usul ve Esaslar belirlenmiş ve yürürlüğe konmuştur.

Facebook Yorumları

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.