Milli Eğitim Bakanlığı Evde Eğitim alınabilmesi için sağlık raporu

Aile Hekimlerinin Evde Eğitim alacak çocuklara sağlık raporu verme noktasında yetkileri bulunmakta mıdır?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından, okul öncesi ve ilköğretim çağındaki özel eğitime ihtiyacı olan bireylerden, sağlık problemi nedeniyle örgün eğitim kurumlarından doğrudan yararlanamayacak durumda olanlara evde veya hastanede yatarak tedavi gördüğü sürede verilecek eğitim hizmetlerinin planlanması ve yürütülmesiyle ilgili usul ve esasları düzenlenmesi amacıyla Evde ve Hastanede Eğitim Hizmetleri Yönergesi yayınlanmıştır.

Söz konusu Yönergenin dayanağı 31/5/2006 tarihli ve 26184 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliğidir.

Yönerge’nin 6. maddesi şu şekildedir:

Eğitim hizmeti için gerekli belgeler
MADDE 6- (1)- Evde eğitim hizmeti verilebilmesi için;

a) Bireyin en az dört ay süreyle örgün eğitim kurumundan doğrudan yararlanmasının mümkün olmadığı ya da yararlanması hâlinde olumsuz sonuçlar doğuracağını belirten sağlık raporu,
b) Veli başvuru dilekçesi,
c) Öğrenci belgesi,
ç) Ev Ortamı Durum Tespit ve Değerlendirme Formu (EK-1),
d) Veli Sözleşmesi (EK-2),
e) Değerlendirme kurulu raporu

gerekir.

Acaba Yönerge’de yer alan Sağlık Raporu ibaresi göz önüne alındığında, Evde Eğitim alacak çocuklara Aile Hekimlerinin sağlık raporu verme noktasında yetkileri bulunmakta mıdır?

Bu soruya cevap verebilmek için, Yönerge’nin dayanağı olan  Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliğini incelememiz gerekmektedir.

Söz konusu Yönetmelikte “sağlık kurulu raporu” tanımlarının kullanıldığı ve hiç bir maddede “Aile Hekimi” veya “Tek Tabip” ifadelerinin yer almadığı görülmektedir.

Sonuç olarak, Evde Eğitim alacak çocuklara Aile Hekimlerinin sağlık raporu verme noktasında yetkilerinin bulunmadığı anlaşılmaktadır.

 

 

 

Facebook Yorumları

Milli Eğitim Bakanlığı Evde Eğitim alınabilmesi için sağlık raporu” hakkında 1 yorum

  1. EYÜP

    BIMER den gelen yanıt. Ayrıca sağlık raporlarına ilişkin usul ve esaslar ( mayis 2017 de yayinlandi) Tek hekim raporu ile evde eğitim raporu verilmektedir.

    Cevapla

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.