Yurtta Kalabilir Sağlık Raporları

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI KAMU VE ÖZEL YURTLAR İÇİN

Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı Resmi Okullarda Yatılılık, Bursluluk, Sosyal Yardımlar ve Okul Pansiyonları Yönetmeliği

Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi: 17/10/2016 No : 2016/9487
Dayandığı Kanunun Tarihi : 17/6/1982 No : 2684
Yayımlandığı R. Gazetenin Tarihi: 25/11/2016 No : 29899

Amaç ve kapsam
MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı örgün ve resmi ortaokullar, imam-hatip ortaokulları, ortaöğretim kurumları ile özel eğitim okullarındaki yatılılık, bursluluk, sosyal yardımlar ve okul pansiyonlarıyla ilgili usul ve esasları düzenlemektir.

Tanımlar
MADDE 3- (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında;
j) Pansiyon: Okullarda yatılı olarak öğrenim gören öğrencilerin barınma, beslenme, etüt ve diğer sosyal ihtiyaçlarının karşılandığı yeri,

Yatılılık ve bursluluk başvuruları
MADDE 4-
(2) Parasız yatılılığa başvuracak öğrencilerde aşağıdaki şartlar aranır.
d) Yatılı okumasına engel rahatsızlığı bulunmadığına dair hekim raporu almak.

(3) Paralı yatılılığa başvuracak öğrencilerde aşağıdaki şartlar aranır.
ç) Yatılı okumasına engel rahatsızlığı bulunmadığına dair hekim raporu bulunmak.

 

Özel Öğrenci Barınma Hizmetleri Yönetmeliği

Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 20/2/2017 No : 2017/10090
Yayımlandığı Resmî Gazetenin Tarihi : 6/5/2017 No : 30058

Amaç
MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; ortaokul, imam-hatip ortaokulu ve ortaöğretim kurumları ile yükseköğretim kurumlarında öğrenim gören öğrencilere öğrenim dönemlerinde barınma hizmetleri sunmak amacıyla gerçek ve tüzel kişiler tarafından öğrenci yurdu, öğrenci pansiyonu, öğrenci apartları ve öğrenci stüdyo daireleri açılmasına, işletilmesine ve bunların denetimine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Öğrenci kayıt işlemleri
MADDE 22- (1) Kurumlardan barınma hizmeti alacak öğrencilerin kayıt kabullerinde aşağıdaki belgeler istenir.

ç) Sağlık durumunun kurumda kalmasına elverişli olduğunu belirten ve hekim tarafından düzenlenen sağlık raporu.

ÜNİVERSİTE YURTLARI İÇİN

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtları Kurumu Yurt İdare ve İşletme Yönetmeliği

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Kurum tarafından işletilen yurtlarda idare, işletme, barındırma usul ve esaslarını düzenlemek suretiyle yüksek öğrenim öğrencilerinin eğitim ve öğretimlerini kolaylaştırmaktır.

Barınma şartları
MADDE 6 – (1) Yurtlara başvuru ve barınma şartları;

g) Öğrencinin, toplu yerlerde yaşamaya engel olacak seviyede akıl ve ruh hastalığı veya bulaşıcı hastalığı olmaması,

Birçok ilde yurtlara kayıt sırasında öğrencilerden kan grubu kartı istenmekte olup, söz konusu isteklerin hukuki dayanakları bulunmamaktadır.

Facebook Yorumları

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.