Günlük arşivler: 11/04/2015

3359 Sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu

SAĞLIK HİZMETLERİ TEMEL KANUNU

Kanun Numarası               : 3359
Kabul Tarihi                      : 7/5/1987
Yayımlandığı R.Gazete    : Tarih : 15/5/1987   Sayı : 19461
Yayımlandığı Düstur         : Tertip : 5   Cilt : 26

Amaç
Madde 1 – Bu Kanunun amacı; sağlık hizmetleriyle ilgili temel esasları düzenlemektir.

Okumaya devam et

663 Sayılı KHK (02.11.2011)

SAĞLIK BAKANLIĞI VE BAĞLI KURULUŞLARININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ
HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

Karar Sayısı: KHK/663

Sağlık Bakanlığı ile bağlı kuruluşlarının yeniden yapılandırılması; 6/4/2011 tarihli ve 6223 sayılı Kanunun verdiği yetkiye dayanılarak, Bakanlar Kurulu’nca 11/10/2011 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Okumaya devam et