Kategori arşivi: Ana Sayfa

Renkli Reçete Sistemi

Renkli Reçete Sistemi ile ilgili Genelge ve Resmi Yazılar

Güncelleme 01.06.2018: Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’nun 01/06/2018 tarih ve 103737 sayılı yazıları ile E-Reçeteye geçiş işlemleri 16 Temmuz 2018 tarihi sonrasına ertelenmiştir.

Güncelleme: Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’nun 15/05/2018 tarih ve E.90391 sayılı E-Reçete konulu 2018/2 Genelgesi ile tüm ilaçların reçete edilebilmeleri için Renkli Reçete sistemi zorunlu hale getirilmiştir. Uygulama 15/06/2018 tarihinde başlayacaktır.
Okumaya devam et

Askerlik Hizmeti Sırasında Mecburi Hizmet

3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu’nda     31/10/2016 tarihli ve 678 sayılı KHK ile yapılan değişiklik ile, Kanun’un EK-3üncü maddesine “Sağlık Bakanlığı ve Millî Savunma Bakanlığınca müştereken belirlenen yerlerde askerlik hizmetini yedek subay olarak yerine getirenler, Devlet hizmeti yükümlülüğünü tamamlamış sayılır.” hükmü eklenmiştir.

Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün 31/01/2018 tarih ve E.99-595 sayılı “Usul ve Esaslar” konulu yazıları ile, Askerlik Hizmetini Yedek Subay olarak yerine getirenlerin Devlet Hizmeti Yükümlülüğünü Tamamlamış Sayılmasına İlişkin Usul ve Esaslar belirlenmiş ve yürürlüğe konmuştur. Okumaya devam et